Tentoonstelling: Zonderling? Wonderlijk!

Tot 2 november 2014 toont Museum Plantin-Moretus handschriften, oude en moderne drukken, boekbanden, prenten, tekeningen, foto's en andere zeldzame documenten uit de particuliere collectie van leden van de Vereniging van Antwerpse Bibliofielen.
 
Naast Antwerpse unica zullen er zeldzame Europeana en Americana te bewonderen zijn.
 

NEPTUN: Numérisation du PaTrimoine de l'Université de Namur

De BUMP (Université de Namur) heeft vier gedigitaliseerde incunabelen en een inventaris van de collectie, met historische inleiding online gezet. De incunabelen zijn te vinden op http://neptun.unamur.be/collections/show/15, de rechtstreekse link naar de inventaris is http://neptun.unamur.be/items/show/971.

Tentoonstelling: De Bijbel die er niet kwam

In 1620 vatte Balthasar Moretus het plan op voor een nieuwe uitgave van de Biblia Regia. Het zou een pauselijke bijbel worden. Zijn plan faalde: het gelobby van de concurrenten uit Parijs en de dubbelzinnige houding van het Vaticaan nekten Balthasars prestigeproject. Tot 14 december 2014 toont Museum Plantin-Moretus de voorbereidingen van Balthasar voor de realisatie van dit project.
 

Heilige Plaatsen, Heilige Boeken

In Antwerpen loopt de ambitieuze dubbeltentoonstelling Heilige Plaatsen, Heilige Boeken. Het Museum aan de Stroom en de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience bundelen hun krachten voor twee tentoonstellingen over de drie wereldgodsdiensten, hun verschillen en gelijkenissen.

Het Italiaanse boek in de oude Nederlanden en in het Prinsbisdom Luik tijdens de eerste moderniteit (16de-17de eeuw)

Op 12 december 2014 vindt er in de Koninklijke Bibliotheek van België een studiedag plaats rond de ontvangst van het Italiaanse boek in de oude Nederlanden en het Prinsbisdom Luik tijdens de 16de en de 17de eeuw. Deze studiedag past in het kader van een grootschalig internationaal project rond Italiaanse publicaties in de Franstalige wereld tijdens de eerste moderniteit (EDITEF).

Inhoud syndiceren