Sharp 2014 - Religions of the Book: inschrijvingen en voorlopig programma

Het congres SHARP 2014 - Religions of the Book vindt van 17 tot en met 21 september 2014 plaats in Antwerpen. Er worden bijna 200 lezingen gehouden, die een aspect van de relatie tussen religie en boek belichten. Het voorlopige programma kan geraadpleegd worden op http://dighum.ua.ac.be/ocs/index.php/sharp/sharp2014/schedConf/schedule.
 

Doctoraatsverdediging Stijn Van Rossem

Op 27 juni verdedigt Stijn van Rossem zijn doctoraat met de titel 'Het gevecht met de boeken. De uitgeversstrategieën van de familie Verdussen (Antwerpen, 1589–1689)'.
De verdediging gaat door op 27 juni om 15 uur in het Hof van Liere (Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13, 200 Antwerpen).

Overlijden prof. Alfons K.L. Thijs

Op 14 januari 2014 overleed emeritus prof. dr. Alfons Thijs, na een ongelijke strijd tegen zware ziekte. Fons was jarenlang bestuurslid van de Vereniging van Antwerpse Bibliofielen en lid van de Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis en van tal van andere wetenschappelijke organen.
 

Ruusbroecdag (Antwerpen, 29 november)

Jaarlijks herdenkt het Ruusbroecgenootschap de sterfdag van Jan van Ruusbroec († 2 december 1381). Dit jaar doen ze dat in de vorm van een wetenschappelijke bijeenkomst op vrijdag, 29 november a.s., 15u–18u in de Willem Elsschotzaal in het Hof van Liere, Prinsstraat 13a, 2000 Antwerpen.

Wie dat wenst kan eerder op de dag, om 11u30, de eucharistieviering bijwonen in de Ignatiuskapel (ingang via Prinsstraat 13).

 

Het programma staat dit jaar in het teken van bijzondere boeken die het Ruusbroecgenootschap onlangs verworven heeft:

Miraeus lecture: John Feather - The rise of the publisher: the transformation of the British book trade 1780-1840 (19 february, 6 p.m.)

At the turn of the eighteenth and nineteenth centuries Britain was transformed economically, politically and socially. It became the world’s first industrial economy, and at the same time the world’s leading political and military power. No aspect of British life was unaffected by these profound changes, including the book trade.

Inhoud syndiceren