colloquium rond kunstenaarsboeken en bibliofiele uitgaven 1950-2015

26 en 27 januari organisereert KBR een colloquium rond kunstenaarsboeken en bibliofiele uitgaven in België (1950-2015).
programma 26 januari

programma 27 januari

Meer info en reservatie op www.kbr.be

Beste groeten,
Johan Hanselaer

colloquium rond kunstenaarsboeken en bibliofiele uitgaven 1950-2015

26 en 27 januari organisereert KBR een colloquium rond kunstenaarsboeken en bibliofiele uitgaven in België (1950-2015).
programma 26 januari
programma 27 januari
Meer info en reservatie op www.kbr.be

Beste groeten,
Johan Hanselaer

olloquium rond kunstenaarsboeken en bibliofiele uitgaven in België 1950-2015.

26 en 27 januari organisereert KBR een colloquium rond kunstenaarsboeken en bibliofiele uitgaven in België 1950-2015.

colloquium rond kunstenaarsboeken en bibliofiele uitgaven in België 1950-2015

26 en 27 januari organisereert KBR een colloquium rond kunstenaarsboeken en bibliofiele uitgaven in België 1950-2015.
programma 26 januari
programma 27 januari
Meer info en reservatie op www.kbr.be

Beste groeten,
Johan Hanselaer

Inhoud volgende aflevering De Gulden Passer

Beste leden,
hierbij een pdf met de inhoud van de volgende aflevering van de De Gulden Passer.
Deze aflevering verschijnt eind december; om dit nummer te bestellen, gelieve contact op te nemen met de secretaris van de VAB, pierre.meulepas@stad.antwerpen.be.

Beste groeten,
Johan Hanselaer

Colloquium 9 december 2016, Koninklijke Bibliotheek van Belgie: Professionals met passie. Belgische archivarissen en bibliothecarissen van vroeger en nu

Professionals met passie.
Belgische archivarissen en bibliothecarissen van vroeger en nu
Colloquium 9 december 2016, Koninklijke Bibliotheek van België
Des professionnels passionnés.
Archivistes et bibliothécaires belges d’hier et d'aujourd'hui
Colloque, 9 décembre 2016, Bibliothèque royale de Belgique

Miraeus Lecture nr. 31, woensdag 14 december 2016: Jeanine De Landtsheer: Justus Lipsius (1547–1606) en zijn edities van Caius Cornelius Tacitus: genese en drukgeschiedenis

Miræus Lecture nr. 31, woensdag 14 december 2016, 19h

*** vervangprogramma *** de lezing door Stephen Lubell zal in 2017 worden gehouden ***

Jeanine De Landtsheer
Justus Lipsius (1547–1606) en zijn edities van Caius Cornelius Tacitus: genese en drukgeschiedenis

Collectie-expert Boekgeschiedenis

De KULeuven heeft een vacature voor de functie van collectie expert boekgeschiedenis:

https://icts.kuleuven.be/apps/jobsite/vacatures/53974572

Miraeus Lecture nr. 31, woensdag 16 november 2016, 19h: Renaud Milazzo: In silentium: de dubbele ambiguiteit van de stilte. De handel in embleemboeken in de 16de en 17de eeuw

Abstract

ModerNum (Franstalige Belgische modernisten)

Geachte heer/mevrouw,
Twee jaar geleden werd "ModerNum" opgericht; het netwerk van Franstalige Belgische modernisten dat contacten tracht te bevorderen tussen onderzoekers die zich toeleggen op de geschiedenis, de kunstgeschiedenis, literatuur en musicologie van de Moderne Tijden, en dit over de grenzen van hun respectievelijke instellingen heen. Voor een volledige voorstelling van het netwerk kan u op het volgende adres terecht: https://modernum.hypotheses.org/modernum-quest-ce-que-cest.

Pagina's

Abonneren op www.boekgeschiedenis.be RSS