Inhoud volgende aflevering De Gulden Passer

Beste leden,
hierbij een pdf met de inhoud van de volgende aflevering van de De Gulden Passer.
Deze aflevering verschijnt eind december; om dit nummer te bestellen, gelieve contact op te nemen met de secretaris van de VAB, pierre.meulepas@stad.antwerpen.be.

Beste groeten,
Johan Hanselaer

Colloquium 9 december 2016, Koninklijke Bibliotheek van Belgie: Professionals met passie. Belgische archivarissen en bibliothecarissen van vroeger en nu

Professionals met passie.
Belgische archivarissen en bibliothecarissen van vroeger en nu
Colloquium 9 december 2016, Koninklijke Bibliotheek van België
Des professionnels passionnés.
Archivistes et bibliothécaires belges d’hier et d'aujourd'hui
Colloque, 9 décembre 2016, Bibliothèque royale de Belgique

Miraeus Lecture nr. 31, woensdag 14 december 2016: Jeanine De Landtsheer: Justus Lipsius (1547–1606) en zijn edities van Caius Cornelius Tacitus: genese en drukgeschiedenis

Miræus Lecture nr. 31, woensdag 14 december 2016, 19h

*** vervangprogramma *** de lezing door Stephen Lubell zal in 2017 worden gehouden ***

Jeanine De Landtsheer
Justus Lipsius (1547–1606) en zijn edities van Caius Cornelius Tacitus: genese en drukgeschiedenis

Collectie-expert Boekgeschiedenis

De KULeuven heeft een vacature voor de functie van collectie expert boekgeschiedenis:

https://icts.kuleuven.be/apps/jobsite/vacatures/53974572

Miraeus Lecture nr. 31, woensdag 16 november 2016, 19h: Renaud Milazzo: In silentium: de dubbele ambiguiteit van de stilte. De handel in embleemboeken in de 16de en 17de eeuw

Abstract

ModerNum (Franstalige Belgische modernisten)

Geachte heer/mevrouw,
Twee jaar geleden werd "ModerNum" opgericht; het netwerk van Franstalige Belgische modernisten dat contacten tracht te bevorderen tussen onderzoekers die zich toeleggen op de geschiedenis, de kunstgeschiedenis, literatuur en musicologie van de Moderne Tijden, en dit over de grenzen van hun respectievelijke instellingen heen. Voor een volledige voorstelling van het netwerk kan u op het volgende adres terecht: https://modernum.hypotheses.org/modernum-quest-ce-que-cest.

Steven Van Impe: De opvolgers van Abraham Verhoeven

Steven Van Impe: De opvolgers van Abraham Verhoeven. Nieuwe gegevens over Zuid-Nederlandse kranten in de zeventiende eeuw

Lezing voor het Genootschap van Antwerpse Geschiedenis
Dinsdag 6 september om 20u00
Universiteit Antwerpen, Stadscampus, Rodestraat 14, lokaal R.012

Zomertyposium

Beste leden,
het Zomertyposium XI Initiaal 2016 gaat door op 27 augustus.
Het programma onder de titel "Léés mijn boek. Welke rol had, heeft en zal de uitgever hebben, en welke de producent? " laat vier boeiende sprekers aan het woord.
Bijgaand de uitnodiging.

Er zijn nog een achttal plaatsen vrij.
Inschrijven kan via www.initiaal.be (of met een mailtje naar info@initiaal.be) voor een boeiende dag met een gevarieerd publiek.

Beste groeten,
Johan Hanselaer

Essor et renouveau de la bibliothèque (XVe-XVIIe siècle)

De studiedag "Essor et renouveau de la bibliothèque (XVe-XVIIe siècle)" vindt komende vrijdag, 17 juni, plaats in het Deutsches Historisches Instituut in Parijs. Hij wordt georganiseerd door CNRS-IRHT, Biblissima, Paris (G. Fournier), de Université de Namur, PraME (X. Hermand) en het Deutsches Historisches Institut Paris. Meer informatie op de website.

Tags: 

Pagina's

Abonneren op www.boekgeschiedenis.be RSS