Back to top

De Gulden Passer 56 (1978)

Artikelen

G. Persoons • De 'Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen' herdenkt zijn honderdjarig bestaan • 1–3

G. Schmook • Feestrede bij de herdenking van het honderdjarig bestaan van de 'Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen' • 4–7

L. Voet • 'Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen'. Honderd jaar 1877-1977 • 8–20

Chr.M.G. Berkvens-Stevelinck • L'apport de Prosper Marchand au 'Système des libraires de Paris' • 21–63

Chr.M.G. Berkvens-Stevelinck • Prosper Marchand, 'Trait d'union' entre auteur et éditeur • 65–99

L.Th. Maes • Rubens in het kader van de Europese, de nationale en de Antwerpse rechtsgeschiedenis • 101–118

Carlo de Clercq • Cinquante ans d'activité scientifique • 119–136

C. de Clercq • François Sonnius controversiste et apologiste. Réédition peu connue d'une de ses oeuvres en 1750 • 137–153

C.L. Heesakkers • Une lettre inconnue a Christophe Plantin • 155–162

Elly Cockx-Indestege • In memoriam Giovanni Mardersteig • 163–167

Boekbesprekingen • 169–171

Inhoud • 173

Onbepaald