Back to top

De Gulden Passer 64 (1986)

Artikelen

L. Voet • In memoriam Ger Schmook (1898-1985) • 7–13

Bert Cardon • Jean Miélot als ontwerper van verluchte handschriften: De Miroir de la salvation humaine uit 1449 in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel • 15–46

B.A. Vermaseren • Verzoek van L. Guicciardini aan de magistraat van Gent • 47–48

Lavern John Wagner • Some considerations on Plantin's printing of De la Hele's Octo Missae • 49–59

Katlijne van der Stighelen • Anna Maria van Schurman (1607-1678) als kalligrafe • 61–82

Rudolf de SmetEpistolae Tullianae: Brieven van Hadriaan Beverland (1650-1716) (I) • 83–124

Boekbesprekingen • 125–127

Inhoud • 128

Onbepaald