Back to top

De Gulden Passer 65 (1987)

Artikelen

Albert Schouteet • Weinig of niet bekende drukkers van Brugge uit de 16de en het eerste kwart van de 17de eeuw • 5–41

Loek Geeraerdts • Enkele kanttekeningen bij De Stove van Jan van den Dale • 43–53

Frans Claes s.j. • Schooluitgaven van de Nomenclator van Hadrianus Junius • 55–63

Margit Tòth • L'oeuvre d'un jésuite flamand en hongrois au début du XVIIème siécle • 65–69

Rudolf de SmetEpistolae Tullianae: Brieven van Hadriaan Beverland (1650-1716) (II) • 71–101

Boekbesprekingen • 103–124

Inhoud • 127

Onbepaald