Back to top

De Gulden Passer 69 (1991)

Artikelen

B.A.J. Wasser • Die Peregrinatie van Iherusalem: pelgrimsverslagen van Nederlandse Jerusalemgangers in de 15e, 16e en 17e eeuw: ontstaan en ontwikkeling • 5–72

B.A. Vermaseren • Geschiedenis en bibliografie: de te Vianen gedrukte 'Concordantie' tussen Lutheranen en Calvinisten te Antwerpen (dec. 1566) • 73–132

C.L.C.E. Witcombe • Christopher Plantin's papal privileges: documents in the Vatican Archives • 133–145

K. Bostoen • De wetenschappelijke grondslag van de Nederlandse cultuurpolitiek: taal en letteren rondom Plantijn • 147–170

D. Sacré • Over Petrus Daems' Encomiasticum solitudinis Cartusianae (Antwerpen, 1613) • 171–179

J. Materné • Archivering rond de eeuwwisseling: de vroegste inventarisatie van het Plantijns Archief (1876-1926) • 181–199

E. Cockx-Indestege • In memoriam Herman de la Fontaine Verwey (30.12.1903-17.12.1989)• 201–207

Boekbesprekingen • 209–219

Index nominum • 221–226

Onbepaald