Back to top

De Gulden Passer 74 (1996)

Themanummer. Marcus de Schepper & Francine de Nave (red.) • Ex Officina Plantiniana Moretorum. Studies over het drukkersgeslacht Moretus •

Artikelen

L. Voet • Het geslacht Moretus en de Plantijnse Drukkerij • 9–32

I. Schoups • Archieven van de familie Moretus bewaard op het Stadsarchief Antwerpen • 33–40

P. Hoftijzer • De houding van de Moretussen en de Van Ravelingens tegenover het Plantijnse erfgoed • 41–58

D. Sacré • Balthasar Moretus\' Conamina poetica (1588-1592) • 59–109

J. De Landtsheer • Balthasar Moretus\'s sojourn in Louvain • 111–129

F. Baudouin • Balthasar I Moretus, \'gheestelyck vader\', en zijn verwanten, begunstigers van de Antwerpse Annuntiaten • 131–156

N. Golvers • The XVIIth-century Jesuit mission in China and its \'Antwerp connections\' (I). The Moretus family (1660-1700) • 157–188

K. Degryse • Het fortuin van de Moretussen (17de-18de eeuw) • 189–202

J. Parmentier • De Deense investeringen van de Moretusfamilie tijdens de 18de eeuw • 203–214

G. Persoons • De portretten van het drukkersgeslacht Moretus • 215–248

F. de Nave • De Moretussen en de Antwerpse boekgeschiedenis van de 17de en 18de eeuw • 249–305

H. van de Venne • Cornelius Schonaeus Goudanus en zijn contacten met het Antwerpse boekbedrijf, inzonderheid de Officina Plantiniana 1568/69-1610 • 307–342

H. Meeus • Jan Moretus en de Noordnederlandse boekhandel 1590-1610 • 343–369

C. Coppens • Titelblad als brief: Jan Paets aan Jan Moretus, 1600 • 371–376

M. de SchepperAcroamata nuptialia (1645): een typografisch epithalamium voor Balthasar II Moretus en Anna Goos • 377–402

T. van Houdt • The making of a Jesuit author. Leonardus Lessius (1554-1623) and his printers • 403–437

G. Tournoy • Bouwstenen voor een nieuwe Verepaeusbibliografie • 439–450

W. Waterschoot • Emblemataliteratuur uit de Officina Plantiniana in de zeventiende eeuw • 451–468

Naamregister • 469–481

Onbepaald