Back to top

De Gulden Passer 76-77 (1998-99)

Artikelen

H. Vervliet • Roman types by Robert Granjon • 5–76

P. Valkema Blouw • Anonieme drukken van Gillis van den Rade (Antwerpen 1577-1585) • 77–94

A. Meskens • Liaisons dangereuses: Peter Heyns en Abraham Ortelius • 95–108

J. De Landtsheer • \'Bij de dood van een kind\': Justus Lipsius aan Martine Plantijn • 109–125

G. Persoons • Lettergieter Franchois II Guyot (1545-c.1612) en muzieknoten voor Bogardus- en Phalesiusdrukken • 127–153

D. SacréAcroamata nuptialia (1645) voor Balthasar II Moretus en Anna Goos: Jacobus Caterus S.J. in plaats van Casperius Gevartius? • 155–174

D. Sacré • Verdere bibliografische sprokkelingen met betrekking tot de dichter Sidronius Hosschius S.J. (1596-1653) • 175–181

G. Proot • Het toneel van de Antwerpse Augustijnen (1671-1783) • 183–294

M. Paulissen • Ferdinand Crollen, boekbinder en drukker (1833-1897). Een genealogisch onderzoek • 295–331

C. Coppens • The Plantin Moretus Archives: an index to Jan Denucé\'s inventory of 1926 • 333–360

J. van der Stock • Fluiten in het donker • 361–369

G. Persoons • In memoriam em. Prof. Dr. Walter ridder Couvreur • 371–376

G. Persoons • In memoriam em. Prof. Dr. Willem Schrickx • 375–399

Boekbesprekingen • 377–399

Naamregister • 401–414

Onbepaald