Back to top

De Gulden Passer 78-79 (2000-01)

Themanummer

Prosper Arents • De Bibliotheek van Pieter Pauwel Rubens: een reconstructie. Bewerking: Frans Baudouin, Lia Baudouin, Elly Cockx-Indestege, Jacques De Bie & Marcus de Schepper. Eindredactie: Alfons K.L. Thijs.

Onbepaald