Back to top

De Gulden Passer 82 (2004)

Artikelen

Jeanine de Landtsheer & Marcus de Schepper • De bibliotheek van Laevinus Torrentius, tweede bisschop van Antwerpen (1525-1595) • 7–87

Wim François • The alleged Bible translator Pieter Schuddematte, beheaded in Antwerp (1547) • 89–94

Michiel Verweij • Lipsiana Bruxellensia. Nieuw ontdekte brieven en teruggevonden originelen van Justus Lipsius in de Koninklijke Bibliotheek van België • 95–101

Dirk Sacré • Lucas Holstenius (1596-1661) en een vacature voor de betreking van corrector in de Officina Plantiniana (1625-1626) • 103–113

Prosper Arents (†) • Aankopen bij Balthasar Moretus voor de bibliotheek van Albert Rubens (1628-1650) • 115–160

Elly Cockx-Indestege • De band beware het boek. Uit de briefwisseling van Prosper Verheyden met Berthe van Regemorter • 161–177

Francine de Nave • Het persoonlijk archief van ereconservator Leon Voet in het Museum Plantin-Moretus / Prentenkabinet te Antwerpen. Inventaris van de documenten in 2003 overgedragen door zijn weduwe, mevrouw Jenny Voet-Grisolle • 179–196

Notities

Dirk Imhof • Aanwinsten van de oude bibliotheek van het Museum Plantin-Moretus in 2003 • 197–200

Onbepaald