Back to top

De Gulden Passer 89/1 (2011)

Artikelen

Herman Mulder • Cameracenses nihil servant de sancto Frederico: The Windesheim calendar in the dioceses of Utrecht and Cambrai • 7–29

Guy Lazure • Building Bridges Between Antwerp and Seville: Friends and Followers of Benito Arias Montano, 1579-1598 • 31–43

Kristof Selleslach • De houtblokinitialen van Christoffel Plantijn: Gebruiksregistratie als speerpunt van de accurate ontsluiting van de Plantijnse initialen • 45–63

Notities

Elly Cockx-Indestege • Over een zeldzame en andere jachtrollen: Naar aanleiding van Hs. 55.473 Brussel, KMKG • 65–80

Recensies / Signalementen • 81–94

Personalia • 95

Onbepaald