Back to top

De Gulden Passer 89/2 (2011)

Artikelen

Stefanie Beghein & Goran Proot • Book auctions in Mechelen, 1773-1800 • 97–183

Claude Sorgheloos • Les Geelhand: une famille anversoise de bibliophiles, amateurs d'art et numismates • 185–210

Sofie Onghena • Tot lering en vermaak. Wetenschappelijke kinderboeken van Belgische uitgevers in de tweede helft van de negentiende eeuw • 211–237

Bibliografische notities

Marcus de Schepper • Den verstandighen tot eenen spieghel. Bijdrage tot de drukgeschiedenis van de Nederlandse vertaling van Johann Carions Chronica, 1543-1553 • 239–248

David J. Shaw • Editions of the classics printed by the Officina Plantiniana in 24° format • 249–257

Bijdragen

Patrick en Jacqueline Collon • In memoriam Adrienne Fontainas: Ter nagedachtenis aan Adrienne Fontainas • 259–262

Francine de Nave • In memoriam Adrienne Fontainas: Vertalen voor Plantin • 263–267

Demmy Verbeke • The dedicatory epistle in an historical perspective: a brief overview • 269–274

Paul Dijstelberge • Papieren vensters. Drukkers en hun sierinitialen in de zestiende en zeventiende eeuw • 275–286

Elly Cockx-Indestege • De Association Internationale de Bibliophilie (AIB) op bezoek in België. 27 september - 1 oktober 2010 • 287–288

Recensies / Signalementen • 289–301

Index nominum • 303–308

Personalia • 309

Onbepaald