Back to top

De Gulden Passer 90/1 (2012)

Artikelen

Arnold Lubbers • Van Selbsthilfeorganisation des Bürgertums tot petites sociétés démocratiques. Over sociale achtergronden, keuze van de lectuur en de functies van vrijwillige leesinstituties in West-Europa rond 1800 • 7–45

Paul van Capelleveen • Het private press-manifest als icoon. Over heruitgaven: de route van idealisme naar canonisering • 47–74

Bibliografische notities

Maurits Biesbrouck en Omer Steeno • Het presentexemplaar van Andreas Vesalius' Paraphrasis (1537) voor zijn Leuvense vriend Rutgerus Giffeus • 75–87

Renaud Adam • Précisions sur l'Ouverture de cuisine de Lancelot de Casteau, imprimée à Liège en 1604 • 89–96

Bijdragen

Laurens van Krevelen • Ontsluiting van het verleden en aansluiting bij het heden van de boekenwereld. De ervaringen van de Bibliotheek van het Boekenvak te Amsterdam • 97–103

Bert Nelissen • Zomertyposium 2011: druk met letters • 105–110

Marcus de Schepper • Grafische Kamers in het Museum Plantin-Moretus • 111–112

Recensies / Signalementen • 113–119

Personalia • 120

Onbepaald