Back to top

De Gulden Passer 91/2 (2013)

Artikelen

Steven van Impe • Mediamagnaten in de Oostenrijkse Nederlanden?: De uitgevers en redacteurs van de Gazette van Antwerpen in de achttiende eeuw • 127-158

Chris Coppens • Boekbinders te Leuven, 1796–1910: Met een biografisch repertorium • 159-212 

Klaas Hoogendoorn • Almanakken, prognosticaties en maculatuur: Vijf bibliografische reconstructies • 213-239

 

Bibliografische notities

Gilbert Tournoy • De bibliotheek van Pieter Gillis: addendum • 241-245 

Christine Bénévent • Rethinking the publication history of Erasmus’s Formula: addendum • 247-248

 

Aanwinsten Vlaamse Erfgoedbibliotheken

Theo Clemens • Een broederschapsboekje uit Turnhout • 249-253 

August den Hollander en Thom Mertens • Een ontdekking die verdween en weer verscheen: Antwerpen, Ruusbroecgenootschap, Hs. Neerl. 37 (olim Exeter, Devon Record Office, Temporary Deposit 330) • 253-263 

Lieve Watteeuw en Katharina SmeyersCollectanea Adriani. Een laatmiddeleeuws Leuvens topstuk (KU Leuven, Centrale Bibliotheek, Ms. 1635) • 263-265

 

Recensies / Signalement • 267-285

Index nominum • 287-289

Personalia • 291-292

Onbepaald