Back to top

De Gulden Passer 93/1 (2015)

Artikelen

Renaud Milazzo • Les ventes de livres d’emblèmes par l’officine plantinienne de 1566 à 1570 • 7-35

Paul Hoftijzer • Antwerpen of Leiden?: Opkomst en ondergang van de Leidse katholieke uitgever en boekverkoper Christiaen Vermey (werkzaam 1704–1724) • 37-58

Zac T. Rose • Memorable impressions: Advertising books and ephemera in Belgium: Cartes porcelaine 1830–1860 • 59-81

Goran ProotEsercizio del cristiano divoto di S. Anna: Een zeldzaam Italiaans devotieboek uit 1750 voor slechtzienden • 83-88

Bijdragen

Tom Deneire • Het Prentenkabinet van de Universiteit Antwerpen ontsloten en gedigitaliseerd • 89-99

Boris Rousseeuw • Lezen volgens stand: De boeken aan boord van de R.M.S. Belgenland in 1926 • 101-109

Recensies • 111-120

Personalia • 120

Onbepaald