Back to top

De Gulden Passer 93/2 (2015)

Artikelen

Hendrik D.L. Vervliet • Granjon’s music founts • 127-159

Kerry Cooke • Signature style: outmoded vs. unconventional in Robert Waldegrave’s printing practices • 161-173

Adelheid Ceulemans en Timothy De Paepe • ‘De Beukelaer’s Biscuits zijn de beste. Vraagt ze bij uwen kruidenier!’: het Nederlandsch Lyrisch Tooneel, de uitgave van operadrukwerk en het engagement van koekjesproducent Edward De Beukelaer (1898–1904) • 175-208

Bijdrage

Jan Papy • Het Album amicorum van Frederik van Reede: een herwonnen stuk Leuvense universiteitsgeschiedenis • 209-223

Aanwinsten Vlaamse Erfgoedbibliotheken

Daniël Ermens • Het eerste Hemels palm-hof. Antwerpen [= Amsterdam] • 225-229

Tom Deneire • Twee recente aanwinsten in de verzameling jezuïetenretorica van de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Antwerpen • 230-234

Dirk Imhof • Een Officium beatae Mariae virginis gedrukt door Jan van Keerberghen in 1611 • 235-239

Dirk Imhof • Arias Montanus’ voorstelling van de tempel in Jerusalem: de aankoop van een zeldzame prent uitgegeven door Plantijn in 1576 en 1578 • 240-247

Typosium

Erwin van Hattem • Verborgen schatten: verslag van het Zomertyposium X van Initiaal • 249-259

Recensies • 261-278

Personalia • 285

Onbepaald