Back to top

De Gulden Passer | Profiel

De Gulden Passer speelt nadrukkelijk in op de recente, succesvolle en internationale ontwikkeling van de boekgeschiedenis en besteedt aandacht aan alle facetten ervan. De nadruk ligt op de Zuidelijke Nederlanden/Vlaanderen, maar ook de wisselwerking met de ruimere geografische context komt in het tijdschrift aan bod. Bijzondere aandacht is er voor de stad die zeer lang het centrum van het Zuid-Nederlandse boekbedrijf is geweest, Antwerpen, met in zijn schoot de spraakmakende typografische onderneming van Christoffel Plantijn en de Moretussen. Gelet op het internationale belang van het Plantijnse huis en van de humanistische auteurs die er hun werk publiceerden, besteedt De Gulden Passer ook expliciet aandacht aan de geschiedenis van het humanisme en de verbanden met de Officina Plantiniana.

Chronologisch zijn er geen beperkingen. De hele geschiedenis van het gedrukte boek, van de 15de tot de 21ste eeuw, komt in aanmerking.

De Gulden Passer bevat drie soorten bijdragen:

  • wetenschappelijke artikelen
    De voorkeur gaat uit naar wetenschappelijk onderbouwde artikelen in essayvorm die een specifieke boekhistorische vraag behandelen. Daarnaast zijn ook teksten met een meer documentair karakter mogelijk: presentaties van belangwekkende erfgoedcollecties, gecontextualiseerde archiefdocumenten, …
  • notities
    Dit zijn kortere stukken met verslaggeving over recente boekhistorische activiteiten, presentaties van nieuwe onderzoeksinstrumenten of beschrijvingen van belangrijke aanwinsten in de bibliotheek en het archief van het Museum Plantin–Moretus, …
  • recensies en signalementen 
    Deze rubriek bevat kritische recensies en kortere signalementen van recente publicaties, verschenen op het terrein van de (breed gedefinieerde) boekgeschiedenis.

In het verleden zijn ook diverse themanummers verschenen naar aanleiding van markante boekhistorische gebeurtenissen, o.m. in 1989 bij de 400ste sterfdag van Christoffel Plantijn en in 2006 ter gelegenheid van de 400ste sterfdag van Justus Lipsius.

Doorheen zijn geschiedenis is de periodiciteit van De Gulden Passer herhaaldelijk veranderd. De laatste jaren verscheen het eenmaal per jaar. Vanaf 2009 kreeg het tijdschrift een nieuwe naam: voluit heet het nu De Gulden Passer. Tijdschrift voor boekwetenschap en verschijnen er twee nummers per jaar. Daardoor kan nauwer worden aangesloten bij de actualiteit.

'

Nederlands