Back to top

Seizoen 2018-2019

Alle lezingen gaan door in de Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Hendrik Conscienceplein 4, B-2000 Antwerpen en beginnen om 19 uur, tenzij anders aangegeven.

3 oktober 2018 • Ian MacLean • Andreas Frisius of Amsterdam, and the search for a niche in the international book market (1664–1675) • Abstract
Opgelet: ander beginuur: 18u

12 december 2018 • Thomas Crombez • Het merkwaardige overleven van het boek in een wereld die werd opgegeten door software • Abstract
Opgelet: andere locatie: Museum Plantin-Moretus

27 maart 2019 • Marianne C.E. Gillion • Paradigmatic prints and particular performances: religious and musical identities in the liturgical books of the Cathedral of Our Lady and the Church of St. James, Antwerp • Abstract

15 mei 2019 • Margriet Hoogvliet • Religieuze leescultuur van leken in de regio tussen Parijs en Antwerpen in de vijftiende eeuw • Abstract

De Miraeus Lectures zijn een initiatief van de Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis en worden gesteund door de Vereniging van Antwerpse Bibliofielen en de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.

Onbepaald