Back to top

Seizoen 2018-2019

Alle lezingen gaan door in de Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Hendrik Conscienceplein 4, B-2000 Antwerpen en beginnen om 19 uur, tenzij anders aangegeven.

3 oktober 2018 • Ian MacLean • Andreas Frisius of Amsterdam, and the search for a niche in the international book market (1664–1675) • Abstract
Opgelet: ander beginuur: 18u

12 december 2018 • Thomas Crombez • Het merkwaardige overleven van het boek in een wereld die werd opgegeten door software
Opgelet: andere locatie (nog te bepalen)

27 maart 2019 • Marianne C.E. Gillion • Paradigmatic prints and particular performances: religious and musical identities in the liturgical books of the Cathedral of Our Lady and the Church of St. James, Antwerp

15 mei 2019 • Margriet Hoogvliet • Religieuze leescultuur van leken in de regio tussen Parijs en Antwerpen in de vijftiende eeuw

De Miraeus Lectures zijn een initiatief van de Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis en worden gesteund door de Vereniging van Antwerpse Bibliofielen en de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.

Onbepaald