Back to top

Vereniging van Antwerpse Bibliofielen | Bestuur

  • Norbert Moermans, voorzitter
  • Pierre Delsaerdt, ondervoorzitter
  • Pierre Meulepas, secretaris
  • Dirk-Emma Baestaens, penningmeester
  • Aagje van Cauwelaert
  • Steven van Impe
  • Ann Kelders
  • Goran Proot
  • Jean-Pierre Tricot

Vereniging van Antwerpse Bibliofielen vzw
Vrijdagmarkt 22
B - 2000 Antwerpen
T +32 (0)3 221 14 67
F +32 (0)3 221 14 71
E pierre.meulepas@stad.antwerpen.be

Nederlands