Back to top

Vereniging van Antwerpse Bibliofielen | Lid worden

Onbepaald

Het lidmaatschap van de Vereniging van Antwerpse Bibliofielen staat open voor iedereen. Het lidmaatschapsgeld bedraagt 40 euro per jaar. Voor leden die jonger zijn dan 30 jaar geldt een contributie van 30 euro per jaar.

Instellingen kunnen zich voor 40 euro per jaar (excl. verzendkosten) op De Gulden Passer abonneren.

U kunt zich kandidaat stellen als werkend lid of belangstellend lid. Werkende leden wenden hun kennis of ervaring aan ten gunste van de vereniging of verlenen hun medewerking aan de activiteiten van de vereniging. Werkende leden zijn stemgerechtigd in de algemene vergadering. Belangstellende leden zijn niet stemgerechtigd in de algemene vergadering.

Als lid geniet u de volgende voordelen:

  • u ontvangt jaarlijks twee afleveringen van De Gulden Passer
  • u wordt uitgenodigd op de algemene ledenvergadering (met lezing) en op de opening van tentoonstellingen in het Museum Plantin-Moretus|Prentenkabinet

U kunt zich opgeven als kandidaat-lid door gebruik te maken van het onderstaande aanmeldingsformulier.

 
1 Begin 2 Voltooid
Vink dit vakje aan indien u voor het eerst lid wil worden van de Vereniging van Antwerpse Bibliofielen.