Back to top

Vereniging van Antwerpse Bibliofielen | Visie

De Vereniging van Antwerpse Bibliofielen stelt zich ten doel de bibliofilie en de studie van de geschiedenis van het boek en de prentkunst in Vlaanderen te bevorderen. Daartoe geeft zij onder meer het tijdschrift De Gulden Passer uit, dat zijn lezers op de hoogte houdt van de recente ontwikkelingen in de boekwetenschap. Ook organiseert de vereniging excursies naar bibliotheken in binnen- en buitenland.

Nederlands