Kroniek


Overzicht

 
     
   

Algemeen

1971 en 1972
1973 en 1974
1975 en 1976
1977 en 1978
1979 en 1980
1981 en 1982
1983 en 1984
1985 en 1986
1987 en 1988
1989 en 1990
1991 en 1992
1993 en 1994
1995 en 1996
1997 en 1998
1999
 

Op deze pagina's vindt u de bijdragen terug die verschenen in De kroniek van het gedrukte boek in de Nederlanden tot 1940. De kroniek verschijnt sinds 1971 in Archives et bibliothèques de Belgique - Archief- en bibliotheekwezen in België. De laatste jaargang van de Kroniek (1999) werd afgesloten op 29 februari 2000. Latere nummers van de ABB zijn nog niet verschenen.

Johan Hanselaer zorgde er in de loop van 2002 voor dat deze Kroniek nu ook on line kan verschijnen. Hij bewees de gebruikers ervan daarmee een grote dienst, waarvoor we hem uitdrukkelijk willen bedanken!

Hiernaast treft u links aan naar de jaargangen. Om het oproepen van de internetpagina's te versnellen, zijn telkens twee jaargangen samengenomen. De indexen op deze jaargangen zijn nog niet voltooid. Intussen kan de gebruiker zich behelpen door gebruik te maken van de functie "Find" van uw browser.

De Kroniek werd de jongste jaren samengesteld door:
 
Elly COCKX-INDESTEGE (Brussel)
Pierre DELSAERDT (Leuven)
Johan HANSELAER (Gent)
Hubert MEEUS (Antwerpen)
Marcus de SCHEPPER (BRUSSEL)
Werner WATERSCHOOT (Gent)

Redaktieadres:
E. Cockx-Indestege,
Koninklijke Bibliotheek, Keizerlaan 4,
B-1000 Brussel
Tel.: 32 (0)2 519 54 35. Fax: 32 (0)2 466 51 87

     
     
Over deze site   Home page: www.boekgeschiedenis.be
Ontwikkeling © Johan Hanselaer
Laatste aanpassing: