Back to top

The Economic History of the Book in the Early Modern Period

Op donderdag 4 en vrijdag 5 oktober 2018 geven 24 sprekers uit tien verschillende landen uiteenzettingen over economische aspecten van het boek in Europa en de Nieuwe Wereld tijdens het ancien régime.
Het congres wordt voorafgegaan door een Miræus Lecture verzorgd door professor Ian Maclean op woensdagavond 3 oktober 2018 (aanvang 18u). Op zaterdag 6 oktober 2018 hebben deelnemers de keuze tussen een drietal sociaal-culturele activiteiten in het Museum Plantin-Moretus.

Nieuwe reisbeurs voor onderzoek naar Antwerpse boekgeschiedenis

Het Museum Plantin-Moretus en de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience kondigen met veel plezier aan dat zij een onderzoeksbeurs lanceren, bedoeld voor buitenlandse onderzoekers die verder dan een dagreis van Antwerpen wonen, om hun reis naar en verblijf in Antwerpen te financieren. Hieronder vindt u de Engelstalige aankondiging.

Het geïllustreerde geestelijke boek uit het fonds van Gerard Leeu

Op vrijdag 22 juni (14u00-16u00) vindt de laatste Voorjaarslezing van het Ruusbroecgenootschap van 2018 plaats. Anna Dlabačová (Universiteit Leiden) zal dan spreken over haar onderzoek naar het geïllustreerde religieuze boek uit het fonds van Gerard Leeu in de lezing ‘Inspirerend, innovatief en invloedrijk’.

Deze Voorjaarslezing gaat door in lokaal Annexe (Rodestraat 14 – via ingang Lange Winkelstraat, naast de kerk).

Tags: 

Cores-symposium

Op 25 mei vind in Brugge het tweede Cores-sympoisum plaats: het centrale thema is “dilemma’s’ met een focus op de expo ‘Haute Lecture by Colard Mansion’.

We mikken op restauratoren, eveneens op onderzoekers en collectiebeheerders. Ook wie algemeen geïnteresseerd is in erfgoed, is zeer welkom.

Het symposium verloopt in het Engels.

Meer info op www.coressymposium.be, waar deelnemers ook kunnen inschrijven.

Oproep bijbels Vorsterman, Liesvelt en Peetersen van Middelburch

In september 2017 is het onderzoeksproject ‘In de handen van lezers: vroegmoderne bijbels in een gebruikersperspectief’ aangevangen. Dit project heeft als doel inzicht te verkrijgen in het functioneren van vroegmoderne, Nederlandstalige bijbels: door wie en hoe werden deze bijbels gedrukt en verspreid, en – juist ook – door wie en hoe werden deze bijbels gelezen?

La vie de la prose médiévale à l’aube de la modernité (19-20 april)

Le milieu du xve siècle se caractérise, notamment, par l’émergence de bouleversements profonds pour la production, la circulation, la transmission, voire même la canonisation, de la culture écrite occidentale. La diffusion s’accélère, les œuvres partent à la rencontre d’un public plus ample et plus diversifié et de nouveaux acteurs font leur entrée dans les circuits de transmission. Ce changement de rythme et de fonctionnement a principalement été étudié par la focale du mode de production, au départ du circuit imprimerie/humanisme et en mettant l’emphase sur ce que la Modernité naissante introduisait de nouveauté en termes d’écart, d’altérité, de rupture, voire de polémique.

La perspective sera ici inversée, et c’est davantage l’angle de la continuité qui déterminera la vision.

Kunstroof 2018

Op 30 en 31 mei organiseert het KIK haar 19de kunsthistorisch seminarie van het KIK: "Een nieuwe blik op de inbeslagname van erfgoed in Europa ten tijde van de Franse Revolutie".

Er zijn onder andere lezingen van Pierre Delsaerdt en Cécile Robin over de opeisingen van boeken en bibliotheken in de door Frankrijk bezette en geannexeerde Zuidelijke Nederlanden, eind 18de eeuw.

Meer informatie over het seminarie is te vinden op http://conf.kikirpa.be/saisies2018/nl/home-2/.

Summer School Books and Culture 2018

From 2 to 6 July the Ruusbroec Institute at the University of Antwerp organizes a (book historic) Summer School Books and Culture with its partners the University of Antwerp Library, Museum Plantin-Moretus and the Heritage Library Hendrik Conscience.
In this summer school, expert speakers will explain the traditional techniques of manuscript, book and print production (printing, lay-out, illustration). This year special attention will be devoted to the production and function of ephemera in all its manifestations.

Empreintes. Patrimoine écrit témoin de l’Histoire

Le réseau des bibliothèques de l'Université de Liège organise à la Cité miroir de Liège à l’occasion de son bicentenaire l'exposition "Empreintes. Patrimoine écrit témoin de l’Histoire", qui s’ouvrira le 21 avril prochain. Dans ce cadre, un cycle de quatre conférences intitulé "Livres & Liège" a été mis sur pied. La première conférence se déroulera le 24 avril prochain.

Plus d’information via ce lien: https://www.news.uliege.be/cms/c_9814199/fr/exposition-empreintes.

Pagina's

Abonneren op boekgeschiedenis.be RSS