Back to top

CfP: The Economic History of the Book in the Early Modern Period

This conference invites papers dealing with any aspects related to the economics of book production, book distribution and book consumption in the Early Modern Period. In particular, we welcome papers which address the methodological problems of a historical economical approach to handpress books and the different types of payments and currencies involved, in addition to surveys addressing this issue from a comparative point of view (comparison between printing shops, on local, regional or transnational levels). We wish to programme papers going beyond isolated cases, and including, for instance, analyses of wider synchronic or diachronic data sets, which will help to clarify essential trends and factors in the economy of the book in Early Modern Europe.

Conn3ct (14 oktober 2017-29 april 2018)

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de Koninklijke Bibliotheek, nationale bibliotheek van Nederland creëerden in nauwe samenwerking met de Provinciale Bibliotheek Limburg en de Universiteit Antwerpen Conn3ct. Deze interactieve tentoonstelling over de impact van de zestiende-eeuwse drukpers en sociale media staat sinds 14 oktober tot 29 april 2017 in de Provinciale Bibliotheek Limburg te Hasselt. De expo verbindt boeken met apps, en mensen met elkaar.

Print and the reformation - Luther en het boek

Andrew Pettegree, Professor of Modern History, University of St.Andrews (VK) brengt in Brugge op 22 november een Engelstalige voordracht over ‘Luther en het boek’. De protestantse reformatie en Luther in het bijzonder hebben het gedrukte boek grondig beïnvloed. Door de reformatie werd de boekenmarkt immers opengegooid en kreeg het boek een nieuw uitzicht. Deze evolutie begon in Wittenberg met Maarten Luther en Lucas Cranach in een hoofdrol.

De islamitische boekbindtraditie in context en onder de loep

In de regio waar de eerste Koptische codices gemaakt werden ontstonden verschillende boektradities, behorend bij de verschillende culturele en religieuze groepen. Wat betreft materiaalgebruik en techniek zijn ze nauw verweven, en in de geschiedenis van het westerse boek wordt de Koptische codex altijd als bron genoemd. Maar wat weten we eigenlijk over het Islamitische boek en de invloed van die rijke handschriftcultuur op de ontwikkelingen elders?

CfP: Print and Power (The St Andrews Book Conference)

In the early modern period print could make or break power. While scholars have focussed mainly on efforts by authorities to restrict the circulation of printed texts, civic and ecclesiastical authorities recognised the potential as well as the dangers of this new technology. Cardinal Raymond Peraudi fully embraced the advantages offered by the new medium of print. On his fundraising campaign in the Holy Roman Empire he commissioned thousands of indulgence certificates and papal bulls. Repression of print could be fierce but governments throughout Europe increasingly recognized the power of print, and started using printed broadsheets to communicate decisions with their citizens. This conference will explore the multifaceted and changing relationships between power and print in the early modern world.
The organisers welcome contributions on any facet of this theme.

Metamorfose (verlengd tot 20 december 2017)

'Metamorfose: Typografische evolutie van het handgedrukte boek in de Zuidelijke Nederlanden, 1473–1541' is de eerste tentoonstelling ooit die uitsluitend aan de ontwikkeling van de typografie in de Zuidelijke Nederlanden is gewijd. Aan de hand van 46 boeken uit de vroegste periode van de drukpers wordt de delicate metamorfose van de vormgeving thematisch geschetst. Daarbij worden overeenkomsten en verschillen met handschriften belicht en wordt de overgang behandeld van de gotische naar de romeinse lettertypen. Aan de ontwikkeling van de titelpagina, die in het begin nog niet bestond, zijn drie vitrines gewijd. Ook komt het verrassende en vindingrijke spel met de typografie aan bod.

Studiedag: 'En oost en west nu schrijft naar Brugge om 'Sanctjes' naar den ouden trant.'

Jaarlijks organiseert het Guido Gezellegenootschap een studiedag die de dichter, journalist en schrijver in de bredere culturele context van de 19de eeuw plaatst. Dit jaar ligt op 2 december de focus op het religieuze, neogotische drukwerk, dat in de 19de eeuw door de katholieke kerk volop werd verspreid. Ook Gezelle zette mee zijn schouders onder de promotie en verspreiding van dit drukwerk. Drie sprekers belichten dit thema vanuit evenveel invalshoeken: taal, beeld en techniek.

Luther anno 2017: Pettegree

Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen over de aflaat publiceerde. Hoe men dit gebeuren ook interpreteert, zeker is dat deze actie krachten heeft losgemaakt die veel verder en dieper gingen dan Luther zelf besefte. Toen een kleine anderhalve eeuw later de ‘godsdienstoorlogen’ gepacificeerd werden, was het gelaat van Europa veranderd. Er was religieuze pluraliteit in Europa, maar in de meeste landen kon men de vrede enkel garanderen door staatsgrenzen en confessionele grenzen te laten samenvallen.

Collectie Thijs

Op 2 maart 2018 organiseert de Universiteitsbibliotheek Antwerpen een seminarie ter gelegenheid van de ontsluiting en presentatie van de collectie devotiedrukwerk die bij ons bekend staat als de Collectie Thijs. Op het programma staan enkele lezingen over het belang van dergelijke verzamelingen en de registratie en digitalisering ervan, onder andere door dr. Karen L. Bowen (Universiteit Antwerpen), dr. Jeroen Salman (Universiteit Utrecht), en Jan Corthouts (Anet).

Pagina's

Abonneren op boekgeschiedenis.be RSS