Back to top

Maintaining the Cultural Exception: Publishing Literature in a Global Marketplace

Miræus lectures, woensdag 24 november 2010
Alistair McCleery (Napier University)

Abstract

In deze lezing wordt het verband onderzocht tussen nationale identiteit, literatuur en de uitgeversindustrie. Een aantal orthodoxe theorieën over dat verband wordt opnieuw getoetst op hun geldigheid in de huidige context, in het bijzonder het concept van de ‘imagined communities’, dat door Benedict Anderson naar voor werd geschoven. Intussen blijkt dat de ‘culturele uitzondering’ binnen de vrije markt van goederen en diensten – waarvoor Frankrijk, Canada en andere landen zo sterk hebben geijverd – niet op kan tegen de keuzevrijheid van de consument. Drie factoren bedreigen het nut van de nationale, culturele uitzondering: (1) de verschuiving van de positie van het Engels als een wereldtaal voor handel en macht in de richting van een wereldtaal voor onderwijs en cultuur; (2) de mogelijkheid van consumenten om online bronnen te raadplegen, los van alle nationale grenzen; (3) de vertaling van de nationale cultuur, inclusief de literatuur, en de herschepping ervan tot een globaal product. Daarbij worden de literaturen zonder taalkundige karakteristieken het eerst geassimileerd, langzaam aan gevolgd door de andere. Op deze manier vormen de drijfveren van de transnationale uitgevers-industrie een sterke bedreiging voor het voortbestaan van nationale literaturen en de daaraan ten grondslag liggende nationale waarden.

Biografie

Alistair McCleery is co-directeur van SAPPHIRE en professor Literatuur en Cultuur aan Napier University waar hij tevens directeur is van het Scottish Centre for the Book. Hij publiceerde verschillende werken zowel over de geschiedenis van de Schotse boekhandel als over de toekomst ervan. Hij is samen met David Fienkelstein de auteur van An introduction to Book History (Routlegde 2005) en de co-editor van The Book History Reader (Routledge second edition 2006).

Onbepaald