Back to top

Conn3ct (14 oktober 2017-29 april 2018)

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de Koninklijke Bibliotheek, nationale bibliotheek van Nederland creëerden in nauwe samenwerking met de Provinciale Bibliotheek Limburg en de Universiteit Antwerpen Conn3ct. Deze interactieve tentoonstelling over de impact van de zestiende-eeuwse drukpers en sociale media staat sinds 14 oktober tot 29 april 2017 in de Provinciale Bibliotheek Limburg te Hasselt. De expo verbindt boeken met apps, en mensen met elkaar. Voor scholen en jongeren is er vanaf nu ook een mediawijs educatief aanbod dat online te consulteren is.

Wat hebben de tweets van Trump en de boeken van Erasmus met elkaar gemeen?

Het gedrukte boek uit de eerste helft van de zestiende eeuw en platformen zoals Facebook zijn beide massamedia die een grote impact hebben op mens en maatschappij. De uitvinding van het boek rond 1450 was revolutionair, maar het duurde nog een halve eeuw voor dit nieuwe medium zelf voor ingrijpende maatschappelijke omwentelingen zorgde. Voor het eerst konden geleerden, politici en geletterde burgers in hoog tempo hun ideeën verspreiden; veel sneller dan in brieven of handgeschreven boeken. Vandaag vervullen sociale media deze rol: tweets beïnvloeden het politieke debat, foto’s beroeren de wereld en vloggers laten hun stem horen.

Oude boeken en nieuwe media

Om dit te illustreren selecteerden we vroeg zestiende-eeuwse boeken uit de Koninklijke Bibliotheek, Den Haag en de collecties van de zes partnerbibliotheken van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Historische werken van grote denkers en opiniemakers zoals Luther, Vives en Erasmus plaatsen we in Conn3ct tegenover tweets en posts van hedendaagse invloedrijke personen als Donald Trump en Malala Yousafzai. De geselecteerde boeken, video's en teksten zijn ook terug te vinden op de website conn3ct.media.

Vorm je eigen verhaal

Conn3ct is in alle betekenissen een actuele tentoonstelling. We vertrekken vanuit het heden en kijken vanuit moderne begrippen naar het verleden. De expo vertelt geen lineair of chronologisch verhaal. Bezoekers leggen vrij een interactief parcours af tussen historisch drukwerk en multimediale consoles. Zo vormen ze zelf hun eigen verhaal en interpretatie. Dit speelt nadrukkelijk in op de browsende, versnipperde en intuïtieve manier waarop we vandaag informatie ontvangen, zoeken en verwerken.

Beleef de impact van sociale media

Conn3ct legt de bezoeker maatschappelijke vraagstukken voor. Is het nodig dat de overheid het internet controleert? Kan je leven zonder smartphone? Waarvoor kruip jij in je pen? Allemaal vragen die men zelf mag beantwoorden. De expo functioneert namelijk als een sociaal medium. Bezoekers loggen in op de tentoonstellingsinstallatie en delen via een social wall hun meningen en voorkeuren met elkaar. Ze bepalen zelf hoeveel informatie ze prijsgeven. De invloed en werking van sociale media wordt op deze manier opvallend tastbaar.

Een expo voor digital natives

De huidige generatie jongeren die opgroeit tussen schermen in plaats van boeken is een belangrijke doelgroep. Daarom werd voor de Hasseltse editie een uitgebreid educatief pakket ontwikkeld door de Provinciale Bibliotheek Limburg. Voor verdere verdieping in het thema worden ook gratis rondleidingen
georganiseerd. Leerkrachten secundair onderwijs kunnen gebruik maken van het kant-en-klare online educatieve aanbod of komen in klasverband Conn3ct beleven. Leerlingen beleven de expo op een unieke manier en vormen zich al doende een goed beeld van de impact van beide media. Mediawijsheid in het kwadraat!

Internationaal project

Conn3ct kwam tot stand met partners in Nederland, Duitsland en Vlaanderen. De expo is volledig drietalig (Nederlands, Duits, Engels) en was opgenomen in het culturele programma naar aanleiding van het Vlaams-Nederlands Gastlandschap van de Frankfurter Buchmesse. Conn3ct stond eerder in de Paulinerkirche van de Staats- und Universitätsbibliothek van Göttingen (2016), in het Museum Meermanno in Den Haag (2017) en in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen (2017). De tentoonstelling is in Hasselt voor het eerst (en het laatst) gratis te bezoeken in een publieke ruimte en wordt aangevuld met waardevolle links naar de eigen bibliotheekcollectie.

Praktisch

Plaats
Provinciale Bibliotheek Limburg
Martelarenlaan 17
B-3500 Hasselt
www.limburg.be/pbl

Periode
14-10-2017 - 29-04-2018
ma t/m vr van 10 tot 19 uur
za van 10 tot 17 uur

Gratis toegang

Meer info: conn3ct.media