Back to top

The Jesuits in China in the 17th and 18th Centuries: The 'Ultima Thule' of the European Bookdistribution

Miræus lectures, Wednesday 28 October 2009
Noël Golvers (Katholieke Universiteit Leuven, Ferdinand Verbiest Instituut)

Een 'spin-off' van de Europese expansie naar het Oosten is de verspreiding van Europese drukken, o.m. in China, in de 17e en 18e eeuw. Deze voordracht reconstrueert, op basis van bewaarde boeken en vnl. van een ruime selectie  contemporaine handschriftelijke bronnen (brieven; traktaten, enz.) de circulatie van Europese boeken binnen het kader van de SJ missie van China.

Achtereenvolgens wordt hier behandeld: (1.1) de initiële aanvraag (hoe ontstaan? welke belangstellingspunten belichaamt zij? specifieke desiderata?); (1.2) de activiteiten van de verschillende 'agenten' (procuratoren, e.a.) en de rol van de donateurs (sociologische stratificatie? identificatie? motieven?), (1.3) de financiering (1.4) de invloed van de Europese boekmarkt (centra? prijzen? distributie?); (1.5) de voornaamste routes voor de levering.

In China zelf wordt (2.1) de vorming en ontwikkeling bekeken van lokale collecties (Macau; Peking; Canton enz.); (2.2) de domeinen en specifieke interessepunten, die in deze selecties aan de oppervlakte komen; (2.3) het impact van de boeken op de missie zelf (het wetenschappelijke, catechetische en pastorale werk), en (2.4) de transmissie naar de Chinese context.

Gezien de omvang van het thema kunnen niet alle onderdelen uitputtend behandeld worden; waar mogelijk, zal toch ook de positie van de Zuidelijke Nederlanden in het algemeen, en Antwerpen in het bijzonder in dit circulatie- en communicatieproces gesignaleerd worden.

Onbepaald