Back to top

From Gutenberg to Google

Miræus lectures, maandag 22 november 2010
Peter Shillingsburg (Loyola University Chicago)

Abstract

Wat wordt er precies weergegeven wanneer een uitgave op papier elektronisch wordt ontsloten? Deze vraagt raakt niet alleen bibliografische kwesties aan, maar stelt ook tekstuele, historische en communicatieve aspecten aan de orde. Deze lezing gaat in op de verwachtingen van lezers en onderzoekers wanneer ze met elektronische teksten te maken hebben en hoe deze verwachtingen ervaringen met de tekst kunnen beïnvloeden.

Biografie

Peter Shillingsburg is als Martin J. Svaglic Professor of Textual Studies verbonden aan Loyola University Chicago. Opleiding: Ph.D., English Literature, 1970, University of South Carolina. Enkele van zijn recentste publicaties zijn: “Textual Criticism, the Humanities, and J.M. Coetzee” English Studies in Africa (2007) 49:2; “The First Five English Editions of Charles Darwin’s On the Origin of Species” Variants 5, 2007. “How Watching Vanity Fair Grow Affects Our Reading of It” Verslagen en Mededelingen van de KANTL, 2006.

Onbepaald