Back to top

Alost, le berceau de l'imprimerie en Belgique? Retour sur l'atelier de Jean de Westphalie et Thierry Martens (1473-1474)

Miræus lectures, woensdag 24 Februari 2010
Renaud Adam (Koninklijke Bibliotheek van België)

En 2004, la Bibliothèque royale de Belgique fait l'acquisition de la Logica vetus d'Aristote imprimée à Alost en 1474 par J. de Westphalie et T. Martens, édition jusqu'alors connue uniquement en fragments. Les informations contenues dans le colophon ont permis d'apporter des précisions sur la composition du premier atelier d'Alost et de préciser certaines hypothèses.

In 2004 verwierf de Koninklijke Bibliotheek van België de Logica vetus van Aristoteles. Dit boek werd in 1474 door Jan van Westfalen en Dirk Martens in Aalst gedrukt. Tot dan toe waren enkel fragmenten van deze tekst bekend. De gegevens uit de colofon geven meer informatie over de opstelling van het eerste atelier in Aalst, en verduidelijken bepaalde hypotheses.

Onbepaald