Back to top

Call for papers

Call for papers: Boekkunst in België na 1945

De Koninklijke Bibliotheek lanceert een call for papers voor het congres Boekkunst in België na 1945, dat doorgaat op 26 en 27 januari 2017. Voorstellen moeten ingediend worden vóór 1 juni 2016.

De Koninklijke Bibliotheek beschikt over een aanzienlijke verzameling bibliofiele uitgaven, kunstenaarsboeken en objectboeken uit de 20ste en 21ste eeuw die dankzij het wettelijk depot ieder jaar aangroeit. In 1991 en 2004 werden twee tentoonstellingen gewijd aan de bibliofiele uitgaven van na 1945.
Opzet van het colloquium is de kennis wat betreft de Belgische productie van deze ongewone boeken en uitgaven te vergroten, ze in een (kunst)historische context te plaatsen en de uitdagingen in verband met opslag en bewaring van de vaak fragiele (object)boeken te onderzoeken.
Het is een multidisciplinair colloquium waarbij vele invalshoeken relevant zijn: boekgeschiedenis, kunstgeschiedenis, hyperhedendaagse productie, conservatie en reservatie, geschiedenis van de bibliofilie. Vier hoofdlijnen worden gevolgd: de oorsprong en de definiëring van de verschillende terminologieën; de actoren na 1945; de bibliofiele en artistieke productie na 1945; de opslag en bewaring op lange termijn.

De volledige call for papers staat op de website: http://kbr.be/actualites/colloque/boekkunst/nl.html.

 

Tentoonstelling: 100 jaar Music-Hall

Van 7 tot 14 mei vindt in Antwerpen de Paul van Ostaijententoonstelling '100 jaar Music-Hall' plaats. Op twee locaties zullen unieke handschriften, brieven, eerste drukken, foto's, schilderijen, lino's en parafernalia te zien zijn uit het bezit van zestien verzamelaars. Het programma vindt u hier. Bij de tentoonstelling verschijnt ook een catalogus met een inleiding van Matthijs de Ridder.
De organisatie van het evenement ligt in handen van de Vereniging van Antwerpse Bibliofielen en het Paul van Ostaijengenootschap.

Ter gelegenheid van de tentoonstelling drukt De Carbolineum Pers van Boris Rousseeuw Fini dat alles, een bibliofiele editie van een onbekende brief aan Van Ostaijen. Deze kan besteld worden met het bestelformulier.

 

Jaarvergadering Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis

Op 20 mei 2016 houdt de Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis haar jaarvergadering te Saint-Omer (Frankrijk).
Ook wie (nog) geen lid is van de VWB kan deelnemen aan het programma.
Voor leden is deelname aan de Jaarvergadering gratis. Het lidmaatschap van de VWB voor het jaar 2016 bedraagt €15, over te schrijven op dit rekeningnummer van de VWB: BE25 0635 8578 7785 (BIC: GKCCBEBB). Wie de Jaarvergadering wil bijwonen zonder lid te worden betaalt €20 op het vermelde rekeningnummer.
Inschrijven is om praktische redenen vereist. Gelieve u uiterlijk vóór maandag 16 mei 2016 aan te melden via het contactformulier (kies voor de categorie 'Secretariaat VWB') en aan te geven of u vegetarisch wil eten of bepaalde voedselallergieën heeft.

 

De Gulden Passer

In juli verschijnt het volgende nummer van De Gulden Passer. De inhoudstafel geeft u alvast een voorsmaakje.

 

Agenda

Binnenland

7-14 mei 2016 • Tentoonstelling: 100 jaar Music-Hall • verschillende locaties (Antwerpen)

31 mei 2016 • deadline Call for papers Boekkunst in België na 1945 • Koninklijke BIbliotheek (Brussel)

26-27 januari 2017 • Congres: Boekkunst in België na 1945 • Koninklijke Bibliotheek (Brussel)

 

Buitenland

20 mei 2016 • Jaarvergadering Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis • Saint-Omer (Frankrijk)

9-10 juni 2016 • Congres: The politics of paper in the early modern world • Groningen (Nederland)

24-25 november 2016 • Congres: European Narrative Literature in the Early Period of Print • Universiteit Utrecht (Nederland)