Back to top

De Gulden Passer

Cover De Gulden Passer

De Gulden Passer is het enige boekhistorische tijdschrift in Vlaanderen en biedt een combinatie van wetenschappelijke, kwaliteitsvolle artikelen, actuele notities over het boekenvak en een uitgebreide recensie- en signalementenrubriek. De aandacht voor de geschiedenis, productie, distributie en consumptie van het boek in de Nederlanden staat centraal. De redactie van het tijdschrift vergadert een paar keer per jaar en bereidt vanaf 2009 niet langer een, maar twee nummers per jaargang voor.

De Gulden Passer, een uitgave van de Vereniging van Antwerpse Bibliofielen, kan terugblikken op een lange en rijke geschiedenis. Op dit ogenblik worden de oudste jaargangen van De Gulden Passer gedigitaliseerd. Ze zijn raadpleegbaar via de DBNL. De jongste jaargangen blijven voorlopig enkel op papier toegankelijk.

Onbepaald