Back to top

De Gulden Passer | Inhoud

Oproep aan alle auteurs van teksten in De Gulden Passer

De Gulden Passer wil dat lezers beter toegang krijgen tot de oudere jaargangen. Om die reden doet De Gulden Passer mee aan een pilootproject van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) dat als doel heeft om de beschikbaarheid van Vlaams materiaal in de DBNL te vergroten.

De Gulden Passer is reeds opgenomen in de DBNL, maar veel artikelen kunnen om auteursrechtelijke redenen nu niet getoond worden. De uitgever heeft hiervoor afspraken gemaakt met de Koninklijke Bibliotheek Den Haag, waar de DBNL is ondergebracht. De uitgever en de redactie willen De Gulden Passer met ingang van 31 december 2019 volledig online beschikbaar stellen via de DBNL. Daarbij zullen recente jaargangen met een vertraging van 5 jaar online worden gebracht.

Mocht u bezwaar hebben tegen online beschikbaarstelling van uw bijdrage(n) aan De Gulden Passer (toestemming weigeren), dan vragen wij u dit uiterlijk op 31 oktober 2019 kenbaar te maken aan de redactie via een eenvoudige boodschap aan de secretaris van het tijdschrift, Johan Hanselaer, op dit e-mailadres: johan.hanselaer@skynet.be. Uiteraard is het ook daarna te allen tijde mogelijk om uw publicatie(s) op DBNL ontoegankelijk te maken (opt-out).

Inhoudstafels

Hieronder vindt u een inhoudsopgave van De Gulden Passer vanaf jaargang 56 (1978). Voor een index op de eerste twintig jaargangen, zie Am. Dermul, De Gulden Passer. Driemaandelijksch bulletijn van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen. Register I-XX (1923-1942), Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel, 1943. De oudere nummers worden gedigitaliseerd door de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL). De links ernaar staan lager op deze pagina.

Inhoudstafels op DBNL

Gedigitaliseerde jaargangen (DBNL)

Nederlands