Back to top

De islamitische boekbindtraditie in context en onder de loep

Miraeus lecture, woensdag 7 maart 2018
Karin Schepers: Nauw verwant maar slecht bekend: de islamitische boekbindtraditie in context en onder de loep

Plaats:
Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
Hendrik Conscienceplein 4
B-2000 Antwerpen
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience

Deelname is gratis, maar graag op voorhand inschrijven.

Abstract

In de regio waar de eerste Koptische codices gemaakt werden ontstonden verschillende boektradities, behorend bij de verschillende culturele en religieuze groepen. Wat betreft materiaalgebruik en techniek zijn ze nauw verweven, en in de geschiedenis van het westerse boek wordt de Koptische codex altijd als bron genoemd. Maar wat weten we eigenlijk over het Islamitische boek en de invloed van die rijke handschriftcultuur op de ontwikkelingen elders?
Onderzoek naar de materiële karakteristieken van de handschriften in Arabisch schrift in de collectie van de Universiteitsbibliotheek in Leiden maakte duidelijk dat de boekbindtraditie in de islamitische wereld veel gevarieerder is dan werd aangenomen, en dat het bestaande beeld over de technische aspecten nodig moest worden bijgesteld. In deze Miræus-lezing zal de ontwikkeling van het islamitische boek gerelateerd worden aan die van de culturen in de nabije omgeving, en wordt duidelijker welke rol deze boektraditie speelde in de transmissie van materialen en ambachtelijke technieken. Door in te zoomen op enkele details en gebruiken tussen de Midden-Oosterse en Westerse handschriftcultuur te vergelijken, komt ook aan de orde dat we veel nog niet weten of baseren op aannames.

Biografie

Karin Scheper leidt het restauratieatelier in de Universiteitsbibliotheek Leiden (UBL), en is als zodanig belast met de zorg voor alle collecties. Hoewel opgeleid als allround papier- en boekrestaurator bleek die basis onvoldoende voor het werk aan de Oosterse collecties van de UBL. De afgelopen jaren deed ze in eigen tijd onderzoek naar de fysieke aspecten van de handschriften in de Arabische collectie; ze promoveerde op dat onderwerp in 2014 en specialiseerde ze zich in de conservering van boeken uit de islamitische wereld. Karin is ook gastdocent aan de opleiding tot restaurator aan de Universiteit van Amsterdam, geeft regelmatig gastcolleges bij diverse onderdelen van de Leidse universiteit en verzorgt ook internationaal trainingen en workshops.

De Miraeus Lectures zijn een initiatief van de Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis en worden ondersteund door de Vereniging van Antwerpse Bibliofielen en de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.