Back to top

Jaarvergadering VWB (20 mei, Saint-Omer)

Op 20 mei 2016 houdt de Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis haar jaarvergadering te Saint-Omer (Frankrijk). Als bijlage treft u het programma van de jaarvergadering aan.

Saint-Omer maakte tot in de 17de eeuw deel uit van de Bourgondische Nederlanden. We bezoeken er de Bibliothèque de l'agglomération, die gehuisvest is in het voormalige jezuïetencollege. De bibliotheek bezit niet alleen een 42-regelige Gutenbergbijbel, maar onlangs kwam er ook een erg bijzonder exemplaar van Shakespeares First Folio (1623) aan het licht, waarover professor Line Cottegnies op 16 maart een gesmaakte Miræus Lecture hield. Drs. Alexander Soetaert geeft een uiteenzetting over de rol die deze regio heeft gespeeld voor de Vroegmoderne boekdrukkunst in de Nederlanden en Frankrijk, en conservator Remy Cordonnier trakteert ons op een bezoek aan de bibliotheek en haar rijke collecties. Uw aanwezigheid is belangrijk, want we willen op de Huishoudelijke Vergadering ontwerpstatuten bespreken om de vereniging om te vormen tot een vzw.

Ook wie (nog) geen lid is van de VWB kan deelnemen aan het programma.

Voor leden is deelname aan de Jaarvergadering gratis. Het lidmaatschap van de VWB voor het jaar 2016 bedraagt €15, over te schrijven op dit rekeningnummer van de VWB: BE25 0635 8578 7785 (BIC: GKCCBEBB). Wie de Jaarvergadering wil bijwonen zonder lid te worden betaalt €20 op het vermelde rekeningnummer.
Inschrijven is om praktische redenen vereist. Gelieve u uiterlijk vóór maandag 16 mei 2016 aan te melden via het contactformulier (kies voor de categorie 'Secretariaat VWB') en aan te geven of u vegetarisch wil eten of bepaalde voedselallergieën heeft.