Back to top

Jos Goudswaard, Uit het leven van een boekenleurder

Van 1894 tot 1914 colporteerde de Nederlandse filoloog, volkskundige, bibliofiel en genealoog Jos Goudswaard (1870 - 1959) in Vlaanderen met boeken: van de Volledige Dichtwerken van Guido Gezelle en plaatwerken over de Vlaamse Primitieven of Lucas van Leyden tot een spectaculair grote en dure uitgave over raspaarden. Bij de Duitse inval in België in 1914 keerde Goudswaard terug naar Nederland, waar hij zijn herinneringen aan twintig jaar bibliofiele leurhandel op papier zette.

Het resultaat, het boek "Uit 't leven van een leurder", verscheen in 1915 en schetst een even grappig als ontluisterend beeld van de Vlaamse cultuur en belezenheid rond de vorige eeuwwisseling. Tegenover de schoolmeester die een jaar lang bezuinigt op z'n verwarming om één boek te kunnen kopen, staat de rijke brouwer die boeken "flauwen truut" vindt. Edellieden, kloosterlingen, ministers, priesters, niemand is veilig voor de vasthoudende verkoper. Goudswaard wordt onder schot gehouden, met slijk besmeurd en bijna vergiftigd, maar behoudt zijn goed humeur en zijn idealisme.

Deze integrale herdruk, de eerste in 102 jaar, is aangevuld met een twintig bladzijden lang biografisch nawoord door prof. dr. P.J. Buijnsters (bekend van onder meer zijn “Geschiedenis van antiquariaat en bibliofilie in België”), en verlucht met 22 illustraties, vooral van titels die Goudswaard gecolporteerd heeft. (De uitgave van 1915 had geen illustraties.)

22 cm., 104 blz., digitaal gedrukt op gevergeerd papier in vijftig genummerde exemplaren. Handgebonden en in een beschermend schuifdoosje. Prijs 40 euro plus 5 voor verzending in Nederland en België. Storting kan op IBAN BE65 0012 1907 6596 van Boris Rousseeuw te Kalmthout.

http://www.carbolineumpers.be/

Tags: