Back to top

Kunstroof 2018

Op 30 en 31 mei organiseert het KIK haar 19de kunsthistorisch seminarie van het KIK: "Een nieuwe blik op de inbeslagname van erfgoed in Europa ten tijde van de Franse Revolutie".

Er zijn onder andere lezingen van Pierre Delsaerdt en Cécile Robin over de opeisingen van boeken en bibliotheken in de door Frankrijk bezette en geannexeerde Zuidelijke Nederlanden, eind 18de eeuw.

Meer informatie over het seminarie is te vinden op http://conf.kikirpa.be/saisies2018/nl/home-2/.