Back to top

Luther anno 2017: Pettegree

Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen over de aflaat publiceerde. Hoe men dit gebeuren ook interpreteert, zeker is dat deze actie krachten heeft losgemaakt die veel verder en dieper gingen dan Luther zelf besefte. Toen een kleine anderhalve eeuw later de ‘godsdienstoorlogen’ gepacificeerd werden, was het gelaat van Europa veranderd. Er was religieuze pluraliteit in Europa, maar in de meeste landen kon men de vrede enkel garanderen door staatsgrenzen en confessionele grenzen te laten samenvallen.

UCSIA organiseert, in het kader van deze herdenking, een (Engelstalige) publieke lezingenreeks – met seminaries voor studenten – aan de Universiteit van Antwerpen, waar op academisch niveau onderzocht wordt hoe het mogelijk was dat de ‘zaak Luther’ zulke
enorme weerklank kreeg. De rol van de (toenmalige) moderne media komt aan bod, alsmede de repercussies die Luthers optreden heeft gehad voor de Joodse inwoners van Europa.

Drie internationale experts komen aan het woord naar aanleiding van recente publicaties. Het startschot voor deze lezingenreeks wordt gegeven met een (Nederlandstalig) panelgesprek, dat inzoomt op één aspect van de toenmalige discussie, dat ook vandaag nog veel stof doet opwaaien: hoe ga je om met religieuze of levensbeschouwelijke verschillen als die met elkaar botsen?

Donderdag 23 november 2017 | 20.00– 22.00 uur
Andrew Pettegree, professor moderne geschiedenis aan de Universiteit van St-Andrews
respons Dick Wursten, predikant, theoloog, inspecteur-adviseur protestants godsdienstonderwijs Vlaanderen, voorzitter van de Protestantse Cultuurkring Antwerpen

Stadscampus Universiteit Antwerpen | Auditorium R.001 (Opgelet: gewijzigde locatie) | Lange Sint-Annastraat 7 · 2000 Antwerpen

When Martin Luther made his protest against indulgences in 1517 he was a little-known professor at one of Germany’s newest universities. Nothing in his career to this point could have prepared him for the media storm that erupted around him. Yet within five years Luther was the most published author in the history of Christendom.
In this presentation, based on his book Brand Luther. Print and the Making of the Reformation (Penguin, 2015 and recently released in Dutch by Atlas-Contact), Andrew Pettegree explores how Luther effected this transformation, in the process re-shaping both theological debate and the still young printing industry. Close attention to the mechanics of the print trade and questions of design were essential to the success of what became the Protestant movement.

RELIGIE, MEDIA EN PROPAGANDA
i.s.m. de vzw Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis

Inschrijven via deze link.