Back to top

Miraeus lecture: Jos Biemans (22 april)

De Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis nodigt Jos A.A.M. Biemans voor haar volgende Miraeus lecture op 22 april. De lezing wordt in het Nederlands gehouden.

Datum: woensdag 22 april, 19 uur (! opgelet: dit is één uur later dan vroeger)
Onderwerp: "De stichting en vorming van de Stedelijke Bibliotheek van Amsterdam in de zestiende eeuw: waarheid of fictie?"
Plaats:
Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
Hendrik Conscienceplein 4
B-2000 Antwerpen
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience

Deelname is gratis, maar graag op voorhand inschrijven.

Abstract
In de literatuur over de Stedelijke Bibliotheek van Amsterdam vinden we steevast vermeld, dat de bibliotheek – ten eerste – kort na de Alteratie van 1578 gesticht werd door de nieuwe burgemeesters. Ten tweede lezen we, dat de eerste boekencollectie bestond uit de inbeslaggenomen boeken van de Amsterdamse kerken en kloosters. Ten derde leren we dat de nieuwe bibliotheek gehuisvest werd in de Nieuwe Kerk. Ten vierde moeten we constateren dat er geen officiële documenten zijn waaruit ook maar enigszins geconcludeerd kan worden dat deze gegevens juist zijn. Ten vijfde, de huidige UB bezit een beperkt aantal incunabelen en oude drukken met schenkings- en eigendomsnotities. Daaruit kunnen we de enige zekerheden afleiden die we hebben: er was ooit een stadsbibliotheek en die bevond zich gedurende een bepaalde tijd in de Nieuwe Kerk.
Maar klopt het dat de nieuwe burgemeesters besloten een moderne bibliotheek te stichten in 1578 en die te vullen met geconfisqueerde boeken? Als ik dezelfde wegen zou bewandelen als mijn voorgangers bij het schrijven van een nieuwe geschiedenis van de Amsterdamse universiteitsbibliotheek en haar voorlopers, dan zou ik niet veel meer en weinig andere dingen kunnen vertellen dan zij deden. Kortom, welke andere bronnen en methoden kan ik gebruiken bij het schrijven van een nieuwe bibliotheekgeschiedenis?

De Miraeus Lectures zijn een initiatief van de Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis en worden ondersteund door de Vereniging van Antwerpse Bibliofielen en de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.

Tags: