Back to top

Miraeus Lecture Nikolaus Weichselbaumer

Een nieuwe Miraeus Lecture is online te bekijken: Nikolaus Weichselbaumer heeft het over New Metrics for Bibliography in Scanned Books (abstract).

Volgende week, op woensdag 1 december, organiseren we om 20 uur een vragensessie. Om hieraan deel te nemen is inschrijven noodzakelijk.