Back to top

Miraeus Lecture nr. 31, woensdag 14 december 2016: Jeanine De Landtsheer: Justus Lipsius (1547–1606) en zijn edities van Caius Cornelius Tacitus: genese en drukgeschiedenis

Miræus Lecture nr. 31, woensdag 14 december 2016, 19h

*** vervangprogramma *** de lezing door Stephen Lubell zal in 2017 worden gehouden ***

Jeanine De Landtsheer
Justus Lipsius (1547–1606) en zijn edities van Caius Cornelius Tacitus: genese en drukgeschiedenis

Abstract
In 1574 publiceerde Justus Lipsius bij Christophe Plantin een geannoteerde editie van de Romeinse historicus Tacitus. Het fraai uitgevoerde boek, een octavo, werd een immens succes en vestigde Lipsius’ reputatie als filoloog en kenner van de oudheid. Toch was hij niet tevreden, want door het voortdurende aandringen van Plantin was het commentaargedeelte veel korter uitgevallen dan de bedoeling was. In de komende jaren bleef hij zich op Tacitus toeleggen: hij verwerkte variante lezingen die collega’s hem toestuurden en wijdde zich voornamelijk aan een uitgebreide commentaar bij de Annales (1581). Nog enkele jaren later verscheen dan de derde editie, een fikse folio nu, waarin annotaties bij de andere werken waren opgenomen (1585). Ondanks de specificatie derde en laatste editie in titel en voorwoord, bleef de humanist zijn verdere leven met Tacitus begaan: bij zijn dood lag de zevende editie ter perse. In mijn lezing wil ik het nieuwe van Lipsius’ uitgave toelichten en vooral ook de evolutie van de opeenvolgende drukken nagaan, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de verzorgde lay-out die het complexe werk toegankelijk moet maken voor de lezer.

Over de spreker
Jeanine De Landtsheer, doctor in Latijn en Grieks, is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Seminarium Philologiae Humanisticae van de KU Leuven. De kern van haar onderzoek spitst zich sinds vele jaren toe op de editie met commentaar van de ca. 4.500 brieven van Justus Lipsius. De studie van de correspondentie gaf aanleiding tot tal van publicaties over Lipsius’ leven, zijn werken en zijn netwerk. Zij bezorgde ook een Nederlandse vertaling van een ruime selectie van de Colloquia (Gesprekken) en de Adagia (Spreekwoorden) van Erasmus, uitgegeven bij Athenaeum (Amsterdam).

Lezing in het Nederlands