Back to top

Miraeus Lecture nr. 31, woensdag 16 november 2016, 19h: Renaud Milazzo: In silentium: de dubbele ambiguiteit van de stilte. De handel in embleemboeken in de 16de en 17de eeuw

Abstract
Hoewel embleemboeken het voorwerp vormen van talloze literaire studies, is de handel erin nog niet systematisch geanalyseerd. Hiervoor baseert het voorliggend onderzoek zich op twee bronnen. Enerzijds werd een corpus samengesteld op basis van de belangrijkste Europese en Amerikaanse bibliotheken, waardoor het mogelijk is om, over een periode van twee eeuwen, de evolutie in de productie van embleemboeken te volgen. Al snel werd hieruit duidelijk dat de belangrijkste uitgever niemand anders is dan Christophe Plantin, wiens editoriale politiek op dit vlak zowel in Leiden als in Antwerpen door zijn opvolgers zou worden voortgezet. De rijkdom van de bronnen in het Museum Plantin-Moretus geven niet alleen inzicht in de productiekosten van zijn embleemboeken, maar ook en vooral in de nationale koop en verkoop op de beurs van Frankfurt.
Onderzoek heeft reeds aangetoond dat de mode van de embleemboeken quasi simultaan verloopt met de verspreiding van Luthers ideeëngoed in Europa. De eerste bestudering en statistische analyses van het materiaal bevestigen dat de embleemboeken, van bij het begin, er het zwijgen toedoen wanneer het gaat om de confessionele overtuiging van hun auteurs; zij wekken de belangstelling van drukkers, uitgevers en auteurs die doordrongen zijn van uiteenlopende gereformeerde strekkingen. Dit gegeven is vaak gemaskeerd gebleven door de late verspreiding van embleemboeken door jezuïeten en dominicanen, die daarmee een antwoord boden aan de Tridentijnse principes. Op dit punt laten de gebruikte bronnen toe om meer licht te laten schijnen op de handel in embleemboeken in de 16de en 17de eeuw.
Over de spreker
Renaud Milazzo bereidt momenteel een doctoraat voor aan de Université de Versailles-Saint- Quentin-en-Yvelines. Hij publiceerde een eerste artikel over de embleemboeken van Plantijn in De Gulden Passer van 2015.
Lezing in het Frans