Back to top

Miraeus Lecture nr. 33, woensdag 22 maart 2017: Eva Cardon: Nooit Meer Alleen, een onderzoek naar het artistieke autobiografische beeldverhaal

Miraeus Lecture nr. 33, woensdag 22 maart 2017:
Eva Cardon: Nooit Meer Alleen, een onderzoek naar het artistieke autobiografische beeldverhaal

Abstract
Mijn artistieke loopbaan volgde geen lineair pad. In plaats van me op één medium te concentreren verkoos ik een hybride kunstpraktijk uit te bouwen. Naast het tentoonstellen, cureren en werken in opdracht raakte ik gepassioneerd door de narratieve mogelijkheden van het beeldverhaal. Op het einde van de 20e eeuw ontwikkelde dit zich tot een volwaardige kunstvorm die aspecten uit de beeldende kunsten en literatuur combineert. Een van de belangrijkste hedendaagse genres binnen het stripmedium is de autobiografie. Maar vaak resulteert een puur persoonlijke getuigenis dan in eenvoudige beeldtaal en ligt de nadruk minder op de artistieke vorm. Mijn doctoraatsonderzoek in de Kunsten (promotoren Pascal Lefèvre en Gerda Dendooven) kan ik kaderen binnen een beweging van hedendaagse Europese kunstenaars die op een poëtische manier omgaan met het stripidioom. Na het publiceren van het experimentele beeldverhaal Wij Twee Samen (2015) over het verliezen van mijn dementerende vader, werk ik voor dit onderzoek opnieuw aan een verhaal met een autobiografische kern. Na enkele case study’s waarvoor ik o.a. samenwerkte met muzikanten en schrijvers bouw ik in de huidige fase van mijn doctoraatstraject in korte hoofdstukken een narratief op rond aspecten van het moederschap. Ik onderzoek de mediumspecifieke mogelijkheden van het beeldverhaal en probeer deze langzaamaan open te breken naar een kunstzinnige context.

Spreker
Eva Cardon (Ephameron) behaalde de meestergraden in Schilderkunst en Illustratieve Vormgeving. Ze doceert aan twee kunsthogescholen in België en voert een doctoraatsonderzoek in de Kunsten naar het artistieke autobiografische beeldverhaal. Haar narratief werk bevraagt de gevoelige kant van het leven, waarbij ze alledaagse en intieme drama’s documenteert. Onder kunstenaarsnaam Ephameron publiceerde ze haar illustraties in talrijke dagbladen en magazines zoals The New York Times, De Standaard, De Tijd en Knack. Zij is ook actief als curator en toont haar werk in tentoonstellingen over de hele wereld.