Back to top

Miraeus Lecture nr. 34: woensdag 17 mei 2017: Stephen Lubell: The preparation of copy in the hand press period

Miræus Lecture nr. 34, woensdag 17 mei 2017, 19u

Stephen Lubell: The preparation of copy in the hand press period [De voorbereiding van kopij in de handpersperiode]

Samenvatting
In deze lezing wordt nagegaan hoe kopij in de handpersperiode werd voorbereid, en of kopij seriatim werd gezet, dan wel per vorm. Tijdens de lezing wordt een beschrijving gegeven van het beschikbare bewijsmateriaal, zoals drukkershandleidingen en iconografisch materiaal. De spreker zal een poging ondernemen om verschillende aspecten van het drukken met elkaar in verband te brengen die hierop invloed hebben uitgeoefend, zoals de werkomstandigheden en de verlichting in drukkerijen.

Over de spreker
Dr Stephen Lubell is book designer en typograaf van beroep. Hij leerde het vak aan de Central School of Art & Design in London en werkte nadien in de uitgeverij in het Verenigd Koninkrijk en in Israël. Hij verkreeg een MA in Book History van het Institute of English Studies aan de University of London in 2008, en hij behaalde vervolgens een doctoraat aan dezelfde instelling in 2014. Zijn doctoraat betreft een analyse van de notitieboekjes van de zestiende-eeuwse Franse lettersnijder Guillaume I Le Bé. Hij publiceerde arikels over verschillende aspecten van typografie en boekgeschiedenis in het Gutenberg-Jahrbuch, de Journal of the Printing History Society en Visible Language. Momenteel werkt hij als een onafhankelijk onderzoeker en leeft hij in London. Op dit moment werkt hij aan een herziene versie van zijn doctoraatsthesis ter voorbereiding van een publicatie door Brill in Leiden.

Lezing in het Engels

Locatie: Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Hendrik Conscienceplein nr. 4, 2000 Antwerpen
Aanvang om 19u00, einde om 20u30
Gratis toegang; graag online inschrijven via dit formulier: https://www.vizzualforms.com/f/mX5feKhs2Az5R9QF

De Miræus Lectures worden georganiseerd door de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek en worden gesteund door de vzw Vereniging van Antwerpse Bibliofielen en de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.

Miræus Lecture nr. 34, Wednesday 17 May 2017, 19:00

Stephen Lubell
The preparation of copy in the hand press period

Abstract
This lecture sets out to explore how copy was prepared in the hand press era, and whether copy was set seriatim or per forme. The lecture will provide a description of some of the evidence that is available, such as printing manuals and iconographical material and will attempt to tie together various strands of printing history which might have a bearing on the subject, such as working conditions and lighting in print shops.

Biographical note
Dr Stephen Lubell is a book designer and typographer by training. He received his training at the Central School of Art & Design in London and then worked in publishing in both the UK and Israel. He was awarded an MA in Book History from the Institute of English Studies at the University of London in 2008, and subsequently a PhD from the same institute in 2014. His thesis was an analysis of the notebooks of the French sixteenth-century punchcutter Guillaume I Le Bé. He has published articles on various aspects of typography and book history in the Gutenberg-Jahrbuch, the Journal of the Printing History Society and Visible Language. He is at present an independent scholar and lives in London. He is currently working on a revised version of his PhD thesis to be published by Brill in Leiden.

Lecture in English

Location: Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Hendrik Conscienceplein nr. 4, 2000 Antwerp
Hours: 19:00–20:30
Free entree
Please register online: https://www.vizzualforms.com/f/mX5feKhs2Az5R9QF

The Miræus Lectures are organised by the non-profit organisation Vlaamse Erfgoedbibliotheek and supported by the non-profit organisation Vereniging van Antwerpse Bibliofielen, and the Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.