Back to top

Miraeus Lecture: The Shakespeare First Folio of Saint-Omer: a bibliographical enigma?

Spreker: professor Line Cottegnies (Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3)
Datum: 16 maart 2016, 19 uur
Plaats:
Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
Hendrik Conscienceplein 4
B-2000 Antwerpen

Deelname is gratis, maar graag op voorhand inschrijven. De lezing wordt in het Engels gehouden.

 

Abstract

Sinds de ontdekking van een exemplaar van Shakespeares First Folio (1623) in de bibliotheek van Saint-Omer in oktober 2014 gonst het in de academische wereld van de speculaties over Shakespeares interesse in het katholicisme en zelfs over eventuele banden met katholieken. De speculatie concentreert zich meer bepaald rond de identiteit van de mysterieuze ‘Nevill’ die zijn naam op eerste pagina van het boek zette. Het is onder meer gesuggereerd dat dit het exemplaar moet zijn dat de eerwaarde Francis Clark heeft gebruikt als brontekst voor de historische tragedie Innocentia purpurata, die hij in de jaren 1650 voor het jezuïetencollege van Saint-Omer heeft geschreven.* Professor Cottegnies heeft deze veronderstelling echter kunnen weerleggen door een vergelijking met andere documenten in de bibliotheek die de handtekening van Nevill dragen. In deze lezing behandelt zij een aantal problemen die verbonden zijn met het boek en zijn geschiedenis, waarbij zij bijzondere aandacht besteedt aan de eigendomskenmerken. Behalve Nevills naam bevat de First Folio een met de hand gestempeld kenmerk ‘PS’, dat daarin verschillende keren voorkomt.

De opzet van deze lezing is tweeledig. In de eerste plaats wordt het relatieve belang van de ‘ontdekking’ van dit exemplaar vanuit bibliografisch oogpunt belicht tegen de achtergrond van het feit dat ongeveer één derde van de oorspronkelijke oplage van de First Folio is bewaard gebleven. Na de behandeling van de bibliografische karakteristieken van dit exemplaar biedt professor Cottegnies voorts een overzicht van de materiële omstandigheden en de oorspronkelijke context van de First Folio in de bibliotheek van het jezuïetencollege en wat er daarvan nog rest. Een grondig onderzoek naar de complexe geschiedenis van de collegebibliotheek en de collecties kostbare werken die er deel van hebben uitgemaakt, maakt het mogelijk om die lokale context van de First Folio te duiden. Hiervoor werden twee groepen van boeken onderzocht: enerzijds exemplaren met de handtekening van ‘Nevill’, en anderzijds exemplaren met ’PS’-stempeling.

 

Biografie

Line Cottegnies is professor Engelse literatuur aan de Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Zij is co-editeur van het volledige werk van Shakespeare dat verschijnt in de tweetalige editie bij Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), waarvoor zij 15 toneelstukken heeft bezorgd. Daarnaast vertaalde zij de drie delen van Henry VI in het Frans, en onlangs gaf ze nog Henry IV, deel 2, uit voor Norton (2015). Ze heeft veelvuldig gepubliceerd over Caroline poetry en over vrouwelijke auteurs uit de Vroegmoderne Periode, onder wie Margaret Cavendish, Katherine Philips en Aphra Behn. Op dit ogenblik werkt ze in samenwerking met M.-A. Belle aan een editie van Mary Sidney Herberts Antonius en Thomas Kyds Cornelia, beide voor de MHRA Tudor and Stuart Translation Series.

 

* Cf. Jan Graffius, ‘A Gift from Poetry. The newly discovered First Folio in Saint-Omer’, Times Literary Supplement, 6 February 2015, pp. 14–15, and Martin Wiggins, ‘Shakespeare Jesuited: The Plagiarisms of “Pater Clarcus”’, in The Seventeenth Century, 20:1, (2005), pp. 1–21.

 

De Miræus Lectures zijn een initiatief van de Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis en worden gesteund door de Vereniging van Antwerpse Bibliofielen, de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en het Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Nederlanden van de Universiteit Antwerpen.

Tags: