Back to top

ModerNum (Franstalige Belgische modernisten)

Geachte heer/mevrouw,
Twee jaar geleden werd "ModerNum" opgericht; het netwerk van Franstalige Belgische modernisten dat contacten tracht te bevorderen tussen onderzoekers die zich toeleggen op de geschiedenis, de kunstgeschiedenis, literatuur en musicologie van de Moderne Tijden, en dit over de grenzen van hun respectievelijke instellingen heen. Voor een volledige voorstelling van het netwerk kan u op het volgende adres terecht: https://modernum.hypotheses.org/modernum-quest-ce-que-cest.
ModerNum promoot uiteraard ook contacten buiten Franstalig België. Daarom wordt een blog bijgehouden met informatie omtrent het wetenschappelijk onderzoek dat op ons werkterrein wordt verricht. Aan de hand van dat medium kunnen we ook úw wetenschappelijke initiatieven met betrekking tot de Moderne Tijden zichtbaarheid geven. Aarzel dus niet om ons toe te voegen aan uw mailinglist of om een rechtstreekse mail te sturen met inlichtingen die u op onze blog zou willen zien verschijnen! Indien u bijkomende informatie wenst, verstrekken we u die graag.
Met dank voor de aandacht waarmee u dit bericht hebt gelezen, groeten wij u vriendelijk,
Sarah Barthélemy
Bekijk dit bericht op de website:
http://www.boekgeschiedenis.be/node/49/submission/51