Back to top

Nieuwe publicatie: Lux Librorum

Lux Librorum: Essays on books and history for Chris Coppens

Begin december publiceert de Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis vol trots haar eerste boek. Lux Librorum: Essays on books and history for Chris Coppens is de eerste titel in de nieuwe reeks Augetur.

De prijs bij voorintekening bedraagt 32 €, op voorwaarde dat de betaling gebeurt vóór 6 december 2018. Nadien betalen leden van de vzw Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis 36 € en andere personen en instellingen 40 €. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.

Lees verder

 

Miraeus Lecture

Op 12 december houdt Thomas Crombez de volgende Miraeus Lecture. Opgelet! De lezing gaat uitzonderlijk door in het Museum Plantin-Moretus.

Lees verder

 

Agenda

5 december 2018 • Deadline voorintekening Lux Librorum: Essays on books and history for Chris Coppens

12 december 2018 • Miraeus Lecture: Het merkwaardige overleven van het boek in een wereld die werd opgegeten door software (Thomas Crombez) • Museum Plantin-Moretus (!)

27 maart 2019 • Miraeus Lecture: Paradigmatic prints and particular performances: religious and musical identities in the liturgical books of the Cathedral of Our Lady and the Church of St. James, Antwerp (Marianne C.E. Gillion) • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Antwerpen

15 mei 2019 • Miraeus Lecture: Religieuze leescultuur van leken in de regio tussen Parijs en Antwerpen in de vijftiende eeuw (Margriet Hoogvliet) • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Antwerpen