Back to top

Nieuwsbrief april

Miraeus Lecture: 'Linstitution du prince' van Guillaume Budé; het mysterie van de verdwenen eerste edities

Spreker: Christine Bénévent (École nationale des chartes, Parijs)
Datum: 27 april 2016, 19 uur
Plaats:
Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
Hendrik Conscienceplein 4
B-2000 Antwerpen

Deelname is gratis, maar graag op voorhand inschrijven. De lezing wordt in het Frans gehouden.

Abstract

In 1519 schenkt Guillaume Budé een prachtig handschrift aan koning Frans I dat een verhandeling bevat geïnspireerd op anekdotes van Plutarchus. De tekst wordt echter
pas uitgegeven in 1547, zeven jaar na de dood van de auteur en enkele maanden na het overlijden van de koninklijke ontvanger ervan, en wel in drie verschillende steden, door drie verschillende drukkers, onder drie verschillende titels en in drie verschillende versies.

Wat is er precies gebeurd tussen 1519 en 1547? Waarom werd deze schijnbaar onschuldige tekst pas zo laat uitgegeven? Hoe kunnen de mysterieuze omstandigheden worden verklaard die de tekst gedurende dertig jaar verborgen hebben gehouden vooraleer hij opnieuw opdook, in druk dit keer, eerst in Lyon, dan in Larrivour (nabij Troyes), en daarna in Parijs? In deze lezing wordt een onderzoek gepresenteerd in de coulissen van de drukwerkplaatsen van de Renaissance, meer bepaald deze in Lyon en Larrivour. Dit leidt tot de ontdekking van verbluffende manipulaties waarin wellicht een beroemdheid uit de wereld van het renaissanceboek een aandeel heeft gehad.

Biografie

Christine Bénévent studeerde af aan de l'École normale supérieure de Fontenay/Saint-Cloud, en is geaggregeerde en doctor in de Letteren. Van 2006 tot 2015 was ze als lector verbonden aan het Centre d’Études Supérieures de la Renaissance (Université François-Rabelais de Tours). Sinds 2013 is ze als membre junior verbonden aan het Institut universitaire de France voor een project over de receptie van Erasmus in Frankrijk, een onderwerp dat in het verlengde ligt van haar doctoraat over de briefwisseling van Erasmus. In september 2015 werd ze benoemd tot Professeur d’histoire du livre moderne aan de École nationale des chartes. Momenteel bereidt ze een kritische editie voor van Guillaume Budé’s Institution du prince.

De Miraeus Lectures zijn een initiatief van de Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis en worden gesteund door de Vereniging van Antwerpse Bibliofielen, de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en het Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Nederlanden van de Universiteit Antwerpen.

 

Jaarvergadering Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis

Op 20 mei 2016 houdt de Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis haar jaarvergadering te Saint-Omer (Frankrijk). Het programma van de jaarvergadering staat in de bijlage op hier.

Saint-Omer maakte tot in de 17de eeuw deel uit van de Bourgondische Nederlanden. We bezoeken er de Bibliothèque de l'agglomération, die gehuisvest is in het voormalige jezuïetencollege. De bibliotheek bezit niet alleen een 42-regelige Gutenbergbijbel, maar onlangs kwam er ook een erg bijzonder exemplaar van Shakespeares First Folio (1623) aan het licht, waarover professor Line Cottegnies op 16 maart een gesmaakte Miræus Lecture hield. Drs. Alexander Soetaert geeft een uiteenzetting over de rol die deze regio heeft gespeeld voor de Vroegmoderne boekdrukkunst in de Nederlanden en Frankrijk, en conservator Remy Cordonnier trakteert ons op een bezoek aan de bibliotheek en haar rijke collecties. Uw aanwezigheid is belangrijk, want we willen op de Huishoudelijke Vergadering ontwerpstatuten bespreken om de vereniging om te vormen tot een vzw.

Ook wie (nog) geen lid is van de VWB kan deelnemen aan het programma.

Voor leden is deelname aan de Jaarvergadering gratis. Het lidmaatschap van de VWB voor het jaar 2016 bedraagt €15, over te schrijven op dit rekeningnummer van de VWB: BE25 0635 8578 7785 (BIC: GKCCBEBB). Wie de Jaarvergadering wil bijwonen zonder lid te worden betaalt €20 op het vermelde rekeningnummer.
Inschrijven is om praktische redenen vereist. Gelieve u uiterlijk vóór maandag 16 mei 2016 aan te melden via het contactformulier (kies voor de categorie 'Secretariaat VWB') en aan te geven of u vegetarisch wil eten of bepaalde voedselallergieën heeft.

 

Studiedag: Onderzoekswerk in bibliotheken

Op 21 april organiseert de Contactgroep van het FNRS "Documents rares et précieux", in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek van België, de studiedag "Onderzoekswerk in bibliotheken: specialisten van het boekenvak en onderzoekers te dienste van welke doelgroep(en)?" over de plaats van het onderzoek in bibliotheken en meer bepaald in erfgoedbibliotheken. Specialisten van het boekenvak en universitaire onderzoekers zullen elkaar in de Koninklijke Bibliotheek van België treffen om het te hebben over lopende werkzaamheden en projecten, de moeilijkheden om ze te lanceren en na te denken over toekomstperspectieven.
Meer informatie op http://www.kbr.be/actualites/colloque/fnrs/nl.html.

 

Agenda

Binnenland

21 april 2016 • Studiedag: Onderzoekswerk in bibliotheken • Koninklijke Bibliotheek van België (Brussel)

24 april 2016 • Boekbindbeurs • 't Bauhuis (Sint-Niklaas)

27 april 2016 • Miraeus Lectures: Prof. Christine Bénévent (École des chartes, Paris, FR): L’Institution du prince de Guillaume Budé: le mystère des premières éditions perdues (lecture in French – communication en français) • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (Antwerpen)

Buitenland

15 april 2016 • Deadline Call for Papers: European Narrative Literature in the Early Period of Print • Universiteit Utrecht (Nederland)

20 mei 2016 • Jaarvergadering Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis • Saint-Omer (Frankrijk)

9-10 juni 2016 • Congres: The politics of paper in the early modern world • Groningen (Nederland)

24-25 november 2016 • Congres: European Narrative Literature in the Early Period of Print • Universiteit Utrecht (Nederland)