Back to top

Nieuwsbrief november

Miraeus Lectures

22 november 2017: Print and the reformation - Luther en het boek (Brugge)

Andrew Pettegree, Professor of Modern History, University of St.Andrews (VK) brengt in Brugge op 22 november een Engelstalige voordracht over ‘Luther en het boek’. De protestantse reformatie en Luther in het bijzonder hebben het gedrukte boek grondig beïnvloed. Door de reformatie werd de boekenmarkt immers opengegooid en kreeg het boek een nieuw uitzicht. Deze evolutie begon in Wittenberg met Maarten Luther en Lucas Cranach in een hoofdrol.

Lees verder

23 november 2017: Luther anno 2017: Pettegree (Antwerpen)

Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen over de aflaat publiceerde. Hoe men dit gebeuren ook interpreteert, zeker is dat deze actie krachten heeft losgemaakt die veel verder en dieper gingen dan Luther zelf besefte. Toen een kleine anderhalve eeuw later de ‘godsdienstoorlogen’ gepacificeerd werden, was het gelaat van Europa veranderd. Er was religieuze pluraliteit in Europa, maar in de meeste landen kon men de vrede enkel garanderen door staatsgrenzen en confessionele grenzen te laten samenvallen.

Lees verder

 

Tentoonstellingen

13-29 november: Metamorfose (Antwerpen)

'Metamorfose: Typografische evolutie van het handgedrukte boek in de Zuidelijke Nederlanden, 1473–1541' is de eerste tentoonstelling ooit die uitsluitend aan de ontwikkeling van de typografie in de Zuidelijke Nederlanden is gewijd. Aan de hand van 46 boeken uit de vroegste periode van de drukpers wordt de delicate metamorfose van de vormgeving thematisch geschetst. Daarbij worden overeenkomsten en verschillen met handschriften belicht en wordt de overgang behandeld van de gotische naar de romeinse lettertypen. Aan de ontwikkeling van de titelpagina, die in het begin nog niet bestond, zijn drie vitrines gewijd. Ook komt het verrassende en vindingrijke spel met de typografie aan bod.

Lees verder

tot 29 april 2018: Conn3ct (Hasselt)

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de Koninklijke Bibliotheek, nationale bibliotheek van Nederland creëerden in nauwe samenwerking met de Provinciale Bibliotheek Limburg en de Universiteit Antwerpen Conn3ct. Deze interactieve tentoonstelling over de impact van de zestiende-eeuwse drukpers en sociale media staat sinds 14 oktober tot 29 april 2017 in de Provinciale Bibliotheek Limburg te Hasselt. De expo verbindt boeken met apps, en mensen met elkaar.

Lees verder

 

Call for Papers

Print and Power (The St Andrews Book Conference) (deadline: 1 december)

In the early modern period print could make or break power. While scholars have focussed mainly on efforts by authorities to restrict the circulation of printed texts, civic and ecclesiastical authorities recognised the potential as well as the dangers of this new technology. Cardinal Raymond Peraudi fully embraced the advantages offered by the new medium of print. On his fundraising campaign in the Holy Roman Empire he commissioned thousands of indulgence certificates and papal bulls. Repression of print could be fierce but governments throughout Europe increasingly recognized the power of print, and started using printed broadsheets to communicate decisions with their citizens. This conference will explore the multifaceted and changing relationships between power and print in the early modern world.
The organisers welcome contributions on any facet of this theme.

Lees verder

 

Studiedag

2 december: 'En oost en west nu schrijft naar Brugge om 'Sanctjes' naar den ouden trant.' (Brugge)

Jaarlijks organiseert het Guido Gezellegenootschap een studiedag die de dichter, journalist en schrijver in de bredere culturele context van de 19de eeuw plaatst. Dit jaar ligt op 2 december de focus op het religieuze, neogotische drukwerk, dat in de 19de eeuw door de katholieke kerk volop werd verspreid. Ook Gezelle zette mee zijn schouders onder de promotie en verspreiding van dit drukwerk. Drie sprekers belichten dit thema vanuit evenveel invalshoeken: taal, beeld en techniek.

Lees verder