Back to top

Nieuwsbrief oktober 2021

Huldeboek Jeanine De Landtsheer

Bij uitgeverij LYSA zal binnenkort het boek In Pursuit of the Muses: the Life and Work of Justus Lipsius verschijnen. Wie graag wil opgenomen worden in de Tabula amicorum moet zich vóór 15 oktober aanmelden. Meer informatie vindt u in deze pdf.

Tentoonstelling en congres Bibliothèque Mazarine (Parijs)

Van 19 november tot 19 februari loopt in de Bibliothèque Mazarine in Parijs de tentoonstelling Un siècle d’excellence typographique : Christophe Plantin & son officine (1555-1655). Het colloquium L’art du livre au temps des Plantin-Moretus : Formes, modèles & influences gaat op 17 en 18 november de tentoonstelling vooraf.

Bezwaarbrief aan Koninklijke Bibliotheek Den Haag

Op 27 september verstuurde het Belgisch-Nederlands Boekbandengenootschap in naam van elf boek- en papierhistorische verenigingen, waaronder de Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis, een bezwaarbrief aan de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. De aanleiding hiervoor was de beslissing om het conservatorschap voor de Papierhistorische Collectie en de Boekbanden niet te continueren en de verhuizing van de collecties naar een nieuw, verder gelegen depot. Wie de brief wil lezen, kan hem als bijlage bij deze nieuwsbrief downloaden.