Back to top

Oproep bijbels Vorsterman, Liesvelt en Peetersen van Middelburch

In september 2017 is het onderzoeksproject ‘In de handen van lezers: vroegmoderne bijbels in een gebruikersperspectief’ aangevangen. Dit project heeft als doel inzicht te verkrijgen in het functioneren van vroegmoderne, Nederlandstalige bijbels: door wie en hoe werden deze bijbels gedrukt en verspreid, en – juist ook – door wie en hoe werden deze bijbels gelezen? De bijbels die centraal staan in het onderzoek zijn alle overgeleverde exemplaren van de bijbeldrukken die uitgegeven zijn in de periode van 1526 tot en met 1546 door drie Antwerpse drukkers: Willem Vorsterman, Jacob van Liesvelt en Henrick Peetersen van Middelburg en Willem Vorsterman.

Om een overzicht te krijgen van de overgeleverde exemplaren, gaan wij om te beginnen uit van de databank Biblia Sacra. De ondervinding leert dat er bijbelexemplaren zijn die niet in deze databank zijn opgenomen, bijvoorbeeld omdat ze zich in privébezit bevinden. Hiertoe vragen wij uw hulp. Kent u exemplaren van de bijbels van Vorsterman, Van Liesvelt en/of Peetersen van Middelburg (1526-1546) die in privébezit zijn (of anderzijds onder de radar zijn gebleven), of heeft u tips over waar wij verder naar deze bijbelexemplaren kunnen zoeken? We horen het heel graag van u. Vanzelfsprekend zullen wij uw informatie in vertrouwen behandelen. Wij hopen met behulp van uw kennis en uw netwerk een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het gevarieerde en langdurige leven van deze bijbels.

U kunt contact met ons opnemen door te reageren op dit facebookbericht, of per mail: bert.tops@kuleuven.be en r.a.hoff@rug.nl. Ook als u geen tips heeft, maar wel graag op de hoogte blijft over de vorderingen van het onderzoek, kunt u ons ook berichten. Alvast bijzonder veel dank voor het meedenken!