Back to top

Oproep: Kroniek van het gedrukte boek

Reeds vanaf de jaren 1971 verschijnt de Kroniek van het gedrukte boek in België. Tot 2000 werd hij gepubliceerd in Archives et bibliothèques de Belgique = Archief- en bibliotheekwezen in België. Alle jaargangen tot en met 2010 zijn op de website van de Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis te raadplegen.

In 2019 verschijnt jaargang 34 met een bespreking van publicaties uit 2017-2018.

Mochten er leden zijn die hun publicatie in de Kroniek opgenomen willen zien, dan worden die met dank aanvaard op de redactie:

Johan Hanselaer
Koning Albertlaan 71
9000 Gent
johanselaer@skynet.be

Ook publicaties die verschenen tussen 2014 en 2016 en die nog ontbreken in de Kroniek mogen aan Johan Hanselaer gesignaleerd worden.